Gisela Bäcklander
  • nyhet
  • Ledarskap
26 oktober 2021

”Vi har begränsad uppmärksamhet – vi måste vara ekonomiska eller smarta med hur vi fördelar den”

Under HR-dagen 2021 kommer arbetslivs- och organisationsforskaren Gisela Bäcklander att prata om strategier för att forma ett framgångsrikt självledarskap.

Gisela Bäcklander är arbetslivs- och organisationsforskare samt doktorand i självledarskap. Hon är författaren till den aktuella boken ”Ostörd – principer för en skärpt arbetsdag” – en forskningsförankrad bok som ger oss insikter om vikten av att fokusera samt de utmaningar som finns för att hålla fokus. Gisela tar området självledarskap från något luddigt till konkreta färdigheter.

Du har skrivit en bok som heter Ostörd – principer för en skärpt arbetsdag, vad handlar den om?

– Jag skrev boken eftersom vi gör svåra arbeten som kräver kvalitetsfokus. Boken är för personer som har viktiga och svåra saker att göra, som kräver att man tänker till. Det faktum att man sällan har hela sin arbetsdag att disponera för att “tänka till”, utan en miljon andra grejer som också pockar på uppmärksamhet. Min avhandling om självledarskap landar mycket i att eftersom vi har begränsad uppmärksamhet, måste vi vara ekonomiska eller smarta med hur vi fördelar den. Så boken handlar dels om hur man gör det i praktiken, dels om forskningen bakom, berättar Gisela Bäcklander.

Läs även: Tillit är något som skapas på jobbet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under ditt pass på HR-dagen, vad kommer du att prata om?

– Då kommer jag att prata om konsekvenserna för våra arbetsliv av att vi har en begränsad förmåga till uppmärksamhet och komplext beslutsfattande. Och i synnerhet då i kontexten av arbeten som har höga krav på självledarskap och initiativförmåga, vilket är många jobb i dag.  

Hur viktig roll har HR i det gränslösa arbetslivet och nu när fler och fler tittar på hybridlösningar när det gäller möten och arbete?

– Jag tycker HR har två viktiga roller där som handlar dels om att värna människors produktivitet. Vi ska ha de tekniska verktyg som är hjälpsamma, som gör människor mer produktiva eller underlättar. Det andra är att HR måste värna om den mänskliga aspekten och ta fram sina kunskaper om människan, som de flesta HR-personer har i sin utbildning. Vi ska inte skapa mötessätt och tekniska lösningar som är så krävande av människors uppmärksamhetsförmåga att det inte blir bra. Det handlar inte bara om att människor ska ha tid att lära sig utan om att det finns gränser för hur väl man till exempel kan uppmärksamma människor i ett rum och i datorn samtidigt, säger Gisela Bäcklander.  

Hur definierar du självledarskap?

– Självledarskap är en rad beslut om arbetets utformning och utförande som medarbetare förväntas och måste fatta eftersom arbetet inte är så pass tydligt specificerat att det går att utföra utan självledarskap. Det är också att kunna reglera sitt beteende så att man får förmåga att styra mot ett mål, kanske ett mål man satt själv eller ett mål man anammat som sitt eget, till exempel för att man är i en organisation.

Läs även: Sveriges första professor i HRM kommer till HR-dagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad hoppas du deltagarna tar med sig från ditt pass på HR-dagen?

– Jag hoppas att de får med sig tänket kring varför man ska hushålla med sina "mentala resurser" och använda sig av sin miljö, verktyg, och varandra mer än att ägna sig åt självdisciplin, som självledarskap annars ofta blandas ihop med. Och jag hoppas de får ett gemensamt språk och en begreppsapparat för att kunna diskutera arbetets utformning och krav i relation till kognition. I slutändan hoppas jag förstås att det resulterar i ett arbetsliv där vi tar oss mer tid till det viktigaste och mest värdeskapande och mindre tid till överdriven tillgänglighet och att agera reaktivt, avslutar Gisela Bäcklander.

Läs mer: Har magkänslan alltid fel? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 26 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 26 oktober, 2021

Relaterade nyheter