Johan Hansson
  • nyhet
  • Sobona
25 oktober 2021

Tillit är något som skapas på jobbet

Här berättar Johan Hansson, ekonomie doktor, mer om vad tillit är för något.

Här berättar Johan Hansson, ekonomie doktor, mer om vad tillit är för något.

Allt fler intresserar sig för tillitens betydelse för motivation och styrning i företag och organisationer. Vad har begreppen styrning och tillit för närmare innebörd? Och i förhållande till vad eller vem uppstår tilliten? Tänk om den hållbara ordningen är kultur och inte struktur?

Vad är tillit på jobbet för dig?

– Tillit är vetskapen om att jag och mina kollegor har det vi behöver för att göra ett bra jobb. Gemensam förståelse för uppdraget plus nödvändiga resurser. Mitt pass på HR-dagen kommer jag att prata om vad vi behöver för att skapa en tillitsfull atmosfär/anda på jobbet, berättar Johan Hansson, ekonomie doktor.

Vad hoppas du deltagarna tar med sig från ditt pass på HR-dagen?

– Gärna en stärkt övertygelse om att tillit är något som skapas på jobbet, i det dagliga arbetet. Tillit är ett beteende, inte en egenskap! Och eftersom tillit är ett beteende så kan man alltid träna och bli bättre, avslutar Johan Hansson. 

Johan Hansson är ekonomie doktor från Stockholms universitet och senior konsult vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) samt jurymedlem för utmärkelsen ”Årets HR forskning”. Johan arbetar inom olika områden, bland annat beslutsfattande, organisationsutveckling, förändringsledarskap, målstyrning och motivationsteori.

HR-dagen är en dag där forskning och evidens inom HRM får vara fokus för värdeskapande HR. Det handlar både om navigering och om ett ägarskap som HR behöver ta för att ligga steget före. Stödet och kunskaperna HR besitter kommer att hjälpa våra verksamheter att fatta kloka beslut. Tillsammans rustar vi framtidens organisationer för att lyckas med ett hållbart arbetsliv och för att möta den samhällsomställning som krävs.

Publicerad: 25 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 25 oktober, 2021

Relaterade nyheter