null
  • nyhet
  • Framtid
21 oktober 2021

Sveriges första professor i HRM kommer till HR-dagen

Årets tema för HR-dagen 2021 är framgångsfaktorer för värdeskapande HR. Sobona har bjudit in Stefan Tengblad, professor i human resource management (HRM), som kommer att berätta hur om hur man ser på HRM som forskningsfält.

Hur ser man på HRM som forskningsfält? Varför är det viktigt för HR att jobba forskningsbaserat? Vilka områden kommer att beforskas och hur ser utmaningarna ut för HR – nu och i framtiden? Det kommer Stefan Tengblad att prata om under HR-dragen 2021.

Sveriges första professor i HRM, vad betyder det? 

– Det är den första professuren i Sverige som är specifikt inriktad mot personalarbete och HR-funktionen, berättar Stefan Tengblad och fortsätter:

– Det är ganska så svårt forskningsfält då det är ett brett och komplext område som går att studera utifrån många olika perspektiv och utgångspunkter.

Vad kommer du att prata om på HR-dagen?

– Jag skall beskriva HR-området som forskningsfält, beskriva vad som utmärker HRM i Sverige och hur HR påverkas av en ökad flexibilisering.

Hur viktig roll har HR?

– HR är viktigt och behövs för att säkerställa att medarbetarna trivs, vill stanna och vara motiverade berättar Stefan Tengblad och fortsätter:

– De ska se till att personaladministrationen fungerar och hjälper till när det finns behov av HR-insatser. De arbetar strategiskt och får in HR-perspektivet i organisationens beslutsfattande.

Hur ser utmaningarna ut för HR?

– Att med relativt begränsade resurser vara med och driva utvecklingen inom HR, att kunna påverka utvecklingen i en önskad riktning.

Vad hoppas du att deltagarna på HR-dagen ska få ut av ditt pass?

– Att ge deltagarna mer kunskap och verktyg att jobba med för att utveckla den egna HR-funktionen, avslutar Stefan Tengblad.

Stefan Tengblad är professor i HRM vid Göteborgs universitet. Han är verksam vid centrum för global HRM (CGHRM) och anställd vid Företagsekonomiska institutionen.

HR-dagen är en dag där forskning och evidens inom HRM får vara fokus för värdeskapande HR. Det handlar både om navigering och om ett ägarskap som HR behöver ta för att ligga steget före. Stödet och kunskaperna HR besitter kommer att hjälpa våra verksamheter att fatta kloka beslut. Tillsammans rustar vi framtidens organisationer för att lyckas med ett hållbart arbetsliv och för att möta den samhällsomställning som krävs.

Passa på att anmäla dig då sista anmälningsdagen är lördagen den 23 oktober.

Du kan läsa mer om dagen och anmäla dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 21 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 21 oktober, 2021

Relaterade nyheter