Henrik Tangen
  • nyhet
  • Sobona
21 oktober 2021

Har magkänslan alltid fel?

Den 27 oktober är det dags för HR-dagen 2021 och under dagen kommer Henrik Tangen, HR-specialist, att prata om hur HR kan jobba mer evidensbaserat.

Den 27 oktober är det dags för HR-dagen 2021 och under dagen kommer Henrik Tangen, HR-specialist, att prata om hur HR kan jobba mer evidensbaserat.

Henrik Tangen är HR-specialist på en statlig myndighet och är aktuell med boken Professionellt beslutsfattande – hur du som chef och ledare fattar evidensbaserade beslut. Han har tidigare skrivit böckerna Evidensbaserad HR: från bra till bättre HR- leveranser, Skapa och bygga hälsa på arbetsplatser, och Framgångsrika arbetsplatser – En bok om human resurshantering. Hans pass på HR-dagen heter Har magkänslan alltid fel?

Vad är ett evidensbaserat förhållningssätt?

− Det beror lite på vilket område det handlar om. Men det är ingen slump att mjölkkylen gärna är längst in i matbutiken, så att du måste gå igenom butiken och att godiset är närmast kassorna, i perfekt ögonhöjd för godissugna barn. Ett evidensbaserat förhållningssätt kan skilja sig om man pratar om det utifrån ett medicinskt perspektiv, ett arkitektoniskt perspektiv eller HR-perspektiv. Den röda tråden handlar dock generellt om att beskåda en fråga från flera källor, på ett systematiskt tillvägagångssätt och inte minst lyfta in ett vetenskapligt perspektiv. Med hjälp av ett evidensbaserat förhållningssätt får du bättre möjlighet att fatta professionella- och medvetna beslut, säger Henrik Tangen.

Hur kan HR jobba mer evidensbaserat?

− HR behöver beakta (1) erfarenhet och förmågor, (2) behov och förväntningar hos kunderna, (3) kunskap och data samt (4) vetenskaplig litteratur. I praktiken finns det såklart situationer där man inte kan inhämta underlag från alla källor. I dessa situationer får man exempelvis förlita sig på samlade erfarenheter och utgå från kundens behov och förväntningar. Därefter kan man göra en utvärdering för att på så sätt bygga upp data och information.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från ditt pass?

− Att det dels inte behöver vara så krångligt att arbeta evidensbaserat, men även väcka tankar kring hur deltagarna själva kan bidra till ett mer evidensbaserat förhållningssätt.

Har magkänslan alltid fel?

− Nej, det beror lite på vad magkänslan bygger på. Har du varit med om liknande situationer tidigare och haft möjlighet att utvärdera effekten av detta kan magkänslan ibland fungera som en kompass när en liknande situation uppstår igen, eftersom det ger en form av beprövad erfarenhet. Det innebär dock inte att man ska stanna där utan man behöver fortfarande titta på andra källor för att belysa situationen ytterligare. Bygger magkänslan på ens personliga åsikt eller en värdering finns det definitivt behov av förbättring, avslutar Henrik Tangen.

HR-dagen är en dag där forskning och evidens inom HRM får vara fokus för värdeskapande HR. Det handlar både om navigering och om ett ägarskap som HR behöver ta för att ligga steget före. Stödet och kunskaperna HR besitter kommer att hjälpa våra verksamheter att fatta kloka beslut. Tillsammans rustar vi framtidens organisationer för att lyckas med ett hållbart arbetsliv och för att möta den samhällsomställning som krävs. 

Passa på att anmäla dig då sista anmälningsdagen är lördagen den 23 oktober.

Du kan läsa mer om dagen och anmäla dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 21 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 21 oktober, 2021

Relaterade nyheter