• nyhet
  • Kommunala företag
  • Opinion
15 oktober 2021

Debatt - Kommunala företag ska användas där de gör nytta

Kommunala företag ska användas där de gör nytta, och kommuner ska undvika att konkurrera ut privat näringsverksamhet. Men Sanandaji, Sjölander och Anderssons ideologiska skygglappar gör att de missar att kommunala företagens affärsmässiga samhällsnytta innebär en oerhörd styrka. Det skriver Sobonas vd Per Nordenstam, i en replik i Dagens Samhälle.

Något förenklat kan man säga att hela samhället tjänar på att alla gör det de är bäst på. Det privata näringslivets drivkraft är primärt affärsmässighet, medan drivkraften hos offentlig förvaltning är att skapa samhällsnytta. Det innebär olika typer av verksamhetslogik och därmed olika styrkor som vi måste använda på rätt sätt. Vi delar författarna Sanandaji, Sjölander och Anderssons ansats – att kommuner och regioner ska akta sig för att konkurrera ut det privata näringslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Men deras förenkling av verkligheten gör att de missar flera relevanta aspekter.

Organisationsformen kommunala företag är en hybridform som besitter en unik styrka i att kunna kombinera både affärsmässighet och samhällsnytta. Genom att verka i skärningspunkten mellan det offentliga och privata kan de kommunala företagen agera långsiktigt och skapa möjligheter för såväl lokala näringsidkare, medborgare som samhället i stort. Låt oss förtydliga.

Sanandaji, Sjölander och Andersson skriver att när Sverige återhämtar sig från pandemins lågkonjunktur är det viktigt att stimulera de små och växande företagen. Vi menar att kommunala företag inte utgör något hinder för detta, snarare tvärtom. I de kommunala företagens kölvatten skapas det flera affärsmöjligheter – exempelvis kan kommunala företag gå i bräschen för, testa och stötta nya innovationer och företag, just tack vare sin organisationsform, där långsiktighet går framför kortsiktig vinst. Detta är särskilt relevant för den gröna innovationskraft som nu råder i Sverige.

Faktum är också att många kommunala företag tar ett särskilt ansvar vad gäller anställning av de som står långt från arbetsmarknaden. Många pratar problem, utmaningar och möjligheter vad gäller utanförskap och höga trösklar in på arbetsmarknaden, men många kommunala företag arbetar med konkreta, handfasta verktyg för att göra verklig skillnad, sänka trösklarna och erbjuda riktiga jobb som bidrar till vår gemensamma välfärd. Det är just därför som vi på Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, tillsammans med branschorganisationer också har tagit fram digitala språkparlörer för att underlätta introduktion till svenska språket på arbetsplatsen och hur man kan arbeta systematiskt med praktikplatser, handledarutbildningar och med validering, för att hjälpa till att synliggöra allt det lärande som sker på arbetsplatsen.

Sanandaji, Sjölander och Andersson undrar varför offentlig verksamhet över huvud taget ska bedrivas i företagsform och inte bara som förvaltning. Och vi anser det är viktigt att noggrant begrunda huruvida en verksamhet ska bedrivas av kommunen/regionen eller av det privata näringslivet, så att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet.

Kommunala företag ska användas där de gör nytta, och kommuner ska undvika att konkurrera ut privat näringsverksamhet. Men Sanandaji, Sjölander och Anderssons ideologiska skygglappar gör att de missar att kommunala företagens affärsmässiga samhällsnytta innebär en oerhörd styrka. Rätt använd har organisationsformen en särskild möjlighet att ta ansvar, driva utveckling och skapa affärsmässig samhällsnytta tack vare att vi nyttjar det bästa av två världar. Det är framför allt relevant i det viktiga samhällsbygge som nu väntar efter pandemin.

/Per Nordenstam, vd, Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation


Debattartikeln är publicerad i Dagens Samhälle 15-10-2021

Publicerad: 15 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 17 november, 2021

Relaterade nyheter