Hanna Magnusson har gått från ett jobb som drifttekniker på Vakins återvinningscentral i Vindeln till produktionstekniker inom VA
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Yrkesprofiler
13 september 2021

Stora värden med nationella yrkesprofiler och validering på Vakin

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt återbruk. Åtta medarbetare på Vakin har gått Nordiskt Valideringsforums bedömarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via Sobona. Under hösten är det dags att börja validera utvalda medarbetares kunskaper och kompetenser.

Vatten- och avloppsbranschen är en kunskapskrävande bransch där rekrytering innebär en stor utmaning. Tomas Blomqvist, vd på Vakin lyfter branschsamverkan som en viktig nyckel för att kunna möta framtiden.

– Efterfrågan på kompetens ökar överallt. Vår förmåga att “kompetensförsörja oss själva” måste därför också öka, säger Tomas Blomqvist, vd på Vakin. Där kan kommuner och branschorganisationer stödja varandra och få en gemensam plattform.

Även Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare på Vakin, uppmärksammar hur validering öppnar upp för kompetensförsörjning inom det egna bolaget:

– Det är en genväg till att faktiskt komma framåt med kompetensförsörjningen av personal.

Ett tydligt exempel på hur validering möjliggör interna rekryteringar är Hanna Magnusson och hennes karriärväxling inom bolaget. Hon har gått från ett jobb som drifttekniker på Vakins återvinningscentral i Vindeln till produktionstekniker inom VA.

– Jobbet lät intressant, jag blev nyfiken och när tjänsten kom ut sökte jag den. Jag ska valideras i höst, det känns bra att få ett yrkesbevis. Jag trivs jättebra och skulle absolut kunna jobba med det här hela livet.

– Hanna är ett lysande exempel på hur man kan använda sig av befintlig personal, konstaterar Tomas Blomqvist, vd på Vakin. 

Walter Jonasson, Underhållschef på Vakin kommenterar:

– Jag ser ett stort värde i att jobba med validering. Många av de som vi anställer saknar eftergymnasial utbildning. Och validering kan stärka deras självförtroende och självkänsla. Många medarbetare kan mycket, men de som har praktiska yrken saknar många gånger en formell utbildning. Modulerna i yrkesprofilen säkerställer att det är samsyn kring miniminivån vad gäller kunskap. De skapar även medvetenhet om att kompetens kan uttryckas på olika sätt.

Hör röster från Vakin berätta om arbetet med nationella yrkesprofiler i filmen:

Om Vakin
Vakin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är kort för Vatten och Avfallskompetens i Norr. Vakin är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Nordmaling, Umeå och Vindeln. Bolagets uppdrag är att förse invånarna med dricksvatten, rena avloppsvattnet, hantera hushållens avfallsprodukter och arbeta för en hållbar utveckling.

Om Branschvalidering
Branschvalidering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden. Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.

Läs mer:

Valideringmodell för vatten och avlopp: https://www.sobona.se/kompetensforsorjning/enklare-vag/verktyg/validering/valideringsmodell-for-vatten-och-avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enklare väg är navet för Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning: https://www.sobona.se/enklarevag Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 13 september, 2021 | Senast uppdaterad: 13 september, 2021

Relaterade nyheter