• nyhet
  • Inkludering och mångfald
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Språk
  • Opinion
07 september 2021

Öppet brev till arbetsgivarna

I våras presenterade Arbetsförmedlingen sin årliga omvärldsrapport. Läget på svensk arbetsmarknad är allvarligt och det är tydligt att det finns utmaningar för framtiden som vi måste börja hantera nu. De som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kommer att få det än svårare eftersom de nu också konkurrerar med dem som förlorat jobbet under pandemin. Det krävs särskilda insatser.

Allvarligt läge på svensk arbetsmarknad – så kan vi tillsammans minska utanförskapet

I våras presenterade Arbetsförmedlingen sin årliga omvärldsrapport. Läget på svensk arbetsmarknad är allvarligt och det är tydligt att det finns utmaningar för framtiden som vi måste börja hantera nu. De som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kommer att få det än svårare eftersom de nu också konkurrerar med dem som förlorat jobbet under pandemin. Det krävs särskilda insatser. Det är läge att tänka nytt och därför uppmanar vi och fackförbunden Kommunal och Seko, alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Gemensamt har vi tagit fram flera verktyg för en inkluderande kompetensförsörjning, som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Pandemin har slagit hårt, framför allt mot unga och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden samt de med tillfälliga anställningar och de som var långtidsarbetslösa redan innan pandemin. De som får jobb är i huvudsak personer som varit arbetslösa under kortare tid och har minst en gymnasieutbildning. Det finns därmed en allvarlig risk att pandemin kommer leda till att utanförskapet ökar om vi inte gör något nu.

Det gäller dock att hålla två tankar i huvudet samtidigt – för parallellt som vi har historiskt höga varseltal och det högsta antalet inskrivna arbetslösa sedan 1997, har också många arbetsgivare problem med att hitta personal med rätt kompetens. Detta förklaras till stor del av skillnaden mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och de arbetssökandes kompetenser.

I det läge som svensk arbetsmarknad befinner sig i måste vi ta vårt ansvar. Vi har identifierat ett antal trösklar och jobbat fram verktyg för att möta dessa utmaningar och rusta arbetsgivare. Det finns arbetssökande som inte till fullo möter arbetsgivarens kriterier men har goda möjligheter att bygga kompetensen för att matcha det arbetsgivaren efterfrågar.

Svenska språket – den stigmatiserande diskussionen kring språk utgör ett stort problem. Vi uppmanar arbetsgivare att börja se språk som en kompetens som utvecklas och förbättras genom erfarenhet. Vi har tagit fram verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen, bland annat ett handledarstöd som kan kompletteras med digitala, branschspecifika språkparlörer. Genom att avdramatisera, skapa dialog och erbjuda arbetsgivaren handfast stöttning är mycket vunnet.

Synsättet kring utbildning, kompetens och erfarenhet – Mycket av det lärande som sker på arbetsplatsen, när man lär sig jobbet på jobbet, fångas inte upp idag och det blir svårt både för arbetsgivare och arbetstagare att se vilken kompetens som finns. Vi ser ett skriande behov av att synliggöra kunskapen utanför det formella lärandet. Den yrkesprofilering och validering som vi tagit fram gör det konkret och enkelt att påbörja förändringen mot ett mer modernt synsätt.

Praktikplatser – Många arbetsgivare drar sig för att ta emot praktikanter på grund av rädsla för att det skapar mer jobb än vad det avlastar. Men en standardiserad introduktion gör att nyanställda har 50 procent högre produktivitet. Därför har vi tagit fram ett konkret stöd med utbildning i handledarskap för att ta emot praktikanter och nyanställda.

Våra verktyg löser inte alla de utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför, men vi ser att det har resulterat i att flera av de kommunala företagen utvecklat en mer inkluderande kompetensförsörjning. Det har visat sig vara både bra för den enskilde individen och affärsmässigt klokt för arbetsgivaren.

Läget är allvarligt. Därför uppmanar vi fler arbetsgivare att ta stöd och börja sänka de trösklar som skapar utanförskap. Det är inte bara allas vårt ansvar, det är också en sund investering och skapar helt nya möjligheter för kompetensförsörjningen.

Per Nordenstam, vd, Sobona

Ulrika Nilsson, central ombudsman, Seko

Lars Fischer, gruppchef ARA Arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunal

Publicerad: 07 september, 2021 | Senast uppdaterad: 07 september, 2021

Relaterade nyheter