SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Sobona
03 september 2021

Dags för utlysning av 2021 års SGI Europe – CSR Label

Mer än någonsin behöver utförare av samhällsnyttiga tjänster ta ansvar för CSR-arbetet. Så skriver SGI Europe (före detta CEEP) i sin lansering av årets upplaga av CSR Label. SGI Europes uppdrag är att stötta arbetsgivare som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster i Europa. Medlemsföretag i Sobona är välkomna att delta i CSR Label och därmed utvärdera och synliggöra sitt arbete med CSR.

I årets version av SGI Europe CSR Label kommer de ansökande företagen att få möjlighet att bedöma hur företagets sociala ansvar (CSR) överensstämmer med internationella standarder. Med hjälp av oberoende experter kan deltagarna i SGI Europe CSR Label få till en skarp benchmark och därmed överblicka, mäta och jämföra sina CSR-aktiviteter.

Hur kan vi delta?

Medlemsföretag i Sobona är välkomna att delta genom att i första steget genomföra en så kallad självutvärdering. All information, inklusive självutvärderingsverktyget som finns på 8 språk, är nu tillgängligt på webbplatsen www.csr.sgieurope.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Som deltagare kan ni ansöka och testa att ni följer CSR i olika steg. Självutvärderingsverktyget kommer att vara tillgängligt fram till den 14 oktober 2021.

Särskild inriktning och fokus 2021

Samtidigt som pandemin är en av de största samhällsutmaningarna i vår tid har den gett en unik möjlighet till orientering inför framtiden när det kommer till att titta på nya former av social och hållbar tillväxt. Företag i Europa som tillhandahåller ”services of general interest” - tjänster av allmänt intresse / samhällsnyttiga tjänster, har utgjort kärnan i hanteringen kring och effekterna av coronakrisen.

I 2021 års utgåva av SGI Europe – CSR Label finns därför ett ambitiöst mål som syftar till att samla in, utvärdera och certifiera de enorma insatser som företagen har gjort sedan början av pandemin för att stötta det lokala samhället och medborgarna. Engagemanget och ansvaret för CSR stärker samhällets återhämtningsförmåga och bygger ett mer motståndskraftigt och hållbart samhälle. Det vill man från SGI Europes sida lyfta i årets utmärkelser.

Varför ska ni delta?

SGI Europe anger nio skäl här, läs gärna mer och ta självutvärderingstestet på SGI Europe CSR Label Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

1. Varumärkesbyggande – stärker varumärket med en europeisk kvalitetsstämpel (flera av de tidigare utmärkelserna har gått till svenska kommunala företag).

2. Nätverksbyggande – stärk företaget genom att få en kvalitetsstämpel på ert CSR-arbete

3. Motivera de anställda – medarbetarperspektivet: Denna utmärkelse skapar stolthet över ett gemensamt arbete

4. Visar att ni tar tar ansvar för CSR-frågorna - ni tar steget och går lite längre än att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse.

5. Synliggöra ert strukturerade arbete med CSR-frågorna

6. Nätverka med ledare hos motsvarande aktörer på en europeisk nivå

7. Bedömning och mätning av CSR-aktiviteter

8. Certifiera ert bidrag för att hantera coronakrisen

9. Erhålla nyckelkunskap om hållbar finansiering


Gå hit för att ansöka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Publicerad: 03 september, 2021 | Senast uppdaterad: 03 september, 2021

Relaterade nyheter