Lunch på SISAB
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Kommunala företag
13 juli 2021

Korta pulsmätningar fångar upp medarbetarnas mående

Krisgrupp, nyhetsutskick, nya forum och en aktiv hälsogrupp var några åtgärder som Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, tog till när pandemin slog till. Här berättar de mer om hur de hanterade pandemin och effekterna av den, samt hur de tänker framåt.

SISAB är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholms stadshus AB som omsätter drygt 2 miljarder kronor och äger ungefär 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvadratmeter, där 200 000 människor vistas dagligen.

– För att ge barn och ungdomar bästa möjliga start i livet äger, förvaltar och utvecklar vi Stockholms skolor och förskolor, berättar Frida Lindmark, arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare på SISAB.

När pandemin slog till förra året startade SISAB tidigt en krisgrupp där de arbetade löpande med en inriktning för bolaget.

– Ja, vi startade den så fort vi kunde för att sätta en inriktning som vi sedan uppdaterade kontinuerligt utifrån läget. För att nå ut till hela bolaget har vi använt oss av fortlöpande nyhetsutskick med senaste nytt från krisgruppen, initialt flera gånger i veckan tills i dag där utskicket går ut en gång i veckan. Vi har också tillsatt nya forum till exempel för våra chefer där de ska kunna lyfta aktuella frågor och dela goda exempel, dessa möten har ägt rum veckovis, berättar Frida och fortsätter:

– Vi har en aktiv hälsogrupp, HÄLSAB, som ställt om och anpassat hälsoaktiviteter under pandemin. Vår årliga friluftsdag blev i stället en friluftshöst med en mångfald av aktiviteter. Vi har också en värderingsgrupp som har fångat behovet av kaffeautomatshänget genom digitala alternativ som till exempel musikquiz, rookiefika för nyanställda och mystery-lunch.

Mystery-lunch, vad är det?

– Mystery-lunch, breakfast och coffee är ett sätt att knyta nya vänskapsband inom SISAB och lära känna varandra, även när vi arbetar hemifrån. Vår värderingsgrupp började med att bjuda in två medarbetare de inte känner till lunch som i sin tur bjöd in nya kollegor, sedan fortsatte lunchtåget vidare. Upplägget var delvis bekant för oss sedan tidigare men nylanserades nu i digital form under pandemin.

Ni har även skickat ut enkäter tillmedarbetarna, hur var de formade och vad ville ni åstadkomma med dessa?

Vi har använt oss av korta pulsmätningar som ett sätt att fånga upp hur våra medarbetare mår. I enkäterna har vi löpande följt upp att våra medarbetare fått den information och det stöd de behövt, vi har också följt upp hur våra medarbetare har mått och hur omställningen till en mer digital arbetsmiljö fungerat. Vi har även haft olika fokusområden som till exempel hur våra nyanställda upplevt sin första tid på nytt jobb under en pågående pandemi, berättar Frida och fortsätter:

– Vi har haft ett högt deltagande i mätningarna och det har gett oss en möjlighet att följa utvecklingen och få in värdefull återkoppling från organisationen. Med resultatet till vår hjälp har vi kunnat vidta lämpliga åtgärder och anpassat våra insatser utifrån de behov som funnits.

Är det här något ni kommer att fortsätta skicka ut?

Ja, det har varit ett bra verktyg i vårt arbetsmiljöarbete och vi kommer att fortsätta att genomföra systematiska pulsmätningar och utifrån resultat genomföra relevanta insatser efter verksamhetens behov under året.

 Vad har ni för tankar framåt post-corona? Vad har ni fått för lärdomar av detta år?

Vi vill vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare och därför har vi haft ett prioriterat utvecklingsprojekt som numera heter ”Mötesplats SISAB”. Vi genomförde en pulsmätning med fokus på hur våra medarbetare ser på framtidens arbetsplats och arbetssätt. Resultatet från denna har vi tagit med oss i arbetet med Mötesplats SISAB. Vi kan tydligt se att våra medarbetare önskar stor flexibilitet och behoven ser olika ut till exempel utifrån var du bor och hur livet som helhet ser ut, säger Frida och fortsätter:

– Arbetet har en vision att främja nätverk och samarbeten, ett tillitsbaserat ledarskap och tekniken en möjliggörare. Syftet är att finna det för oss, mest optimala arbetssättet efter pandemin när vi får återgå till ”det nya normala”. Som stöd i arbetet har vi haft våra värderingar som fungerat som kompass och vägledning vid vägval och beslut. Arbetet pågår och kommer implementeras successivt samt integreras med uppdaterade inriktningar framåt, avslutar Frida .

Publicerad: 13 juli, 2021 | Senast uppdaterad: 13 juli, 2021

Relaterade nyheter