null
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
09 juli 2021

De kommunala företagen matchar ungas arbetslivspreferenser

En undersökning genomförd av Ungdomsbarometern visar att i spåren av coronapandemin har trygghet i arbetslivet blivit ännu viktigare för unga mellan 15-24 år.

Sedan år 2018 har exempelvis andelen unga som anser att kollektivavtal och fast anställning är mycket viktigt ökat med 23 procent respektive 30 procent. Även god arbetsmiljö har blivit allt viktigare bland unga.

– Trygghetsökandet bland unga har ökat generellt under det senaste decenniet, men kanske ser vi nu också en pandemieffekt. När det kommer till arbetsgivarattraktivitet är det samtidigt viktigt att komma ihåg att det är en faktor bland flera, säger Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.

Tack vare att kommunala företag verkar i skärningspunkten mellan det offentliga och privata kan de vara en stabil arbetsgivare samtidigt som de är snabbfotade, innovativa och jobbar med frågor som bygger vårt gemensamma samhälle.

– Det är väldigt rolig läsning eftersom det innebär att de kommunala företagen har en särskild möjlighet att möta och matcha ungas arbetslivspreferenser. Våra medlemmars verksamhet bygger på långsiktighet och hållbarhet, vilket lägger grunden för en ansvarsfull arbetsgivare. I takt med att dessa frågor blir allt viktigare för unga borde de kommunala företagen stå sig starkt i konkurrensen med andra arbetsgivare, säger Per Nordenstam, vd, Sobona.

Samtidigt vet vi också att exempelvis flexibilitet blir allt viktigare för många arbetstagare. Många arbetsgivare står nu inför en nystart efter pandemin, och kartan ritas om.

– I kampen om framtidens kompetens tror jag det är avgörande att ta hänsyn till vad unga anser skapar en attraktiv arbetsgivare. Det kommer bli en framgångsfaktor! Nystarten ger chans till utveckling, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.

Läs mer om Ungdomsbarometerns undersökning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 09 juli, 2021 | Senast uppdaterad: 09 juli, 2021

Relaterade nyheter