• nyhet
  • Krisberedskap
  • Förhandling
31 maj 2021

Förhandlingar om krislägesavtalet fortsätter

Sobona, SKR och de fackliga organisationerna inom kommunala/regionala sektorn är överens om att skjuta fram slutdatumet för förhandlingarna om ändringar i krislägesavtalet, från 31 maj till 9 juni.

– Det gäller att hitta en balans mellan skydd och ersättningar för medarbetarna och arbetsgivarnas möjligheter hantera långvariga kriser. Vi är inte riktigt i mål och väljer därför att fortsätta förhandlingarna, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

I mitten av maj inledde SKR och Sobona förhandlingar om förändringar i krislägesavtalet med de fackliga organisationerna inom kommunala/regionala sektorn.

– Krislägesavtalet har använts under väldigt långa perioder under pandemin. Både vi och de fackliga organisationerna har gemensamt sett att arbete enligt avtalet under lång tid innebär en tuff arbetssituation för medarbetare och chefer, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Under pandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, och är just nu aktiverat i sex regioner. Innan avtalet kan aktiveras behöver arbetsgivarna ha uttömt alla möjligheter som finns i det ordinarie kollektivavtalet för att säkra bemanningen.

– Vår bedömning är att krislägesavtalet har möjliggjort en stor kapacitetsökning av bemanningen i hälso- och sjukvården under pandemin. Arbetsgivarnas ansvar är att säkerställa att alla som behöver får vård och att rädda liv samtidigt som de ska se till att medarbetarna får nödvändig vila och återhämtning, säger Jeanette Hedberg.

Krislägesavtalet kom till efter skogsbränderna 2018 för att reglera nödvändiga avsteg från ordinarie kollektivavtal vid intensiva och plötsliga akutinsatser. Sobona, SKR och de fackliga organisationerna utvärderar för närvarande krislägesavtalet gemensamt.

Fakta

Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommunala/regionala sektorn bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, pandemier eller terrordåd.

Sex regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal: Stockholm, Jönköpings län, Uppsala, Gävleborg, Norrbotten och Kalmar län.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Läkarförbundet

Vårdförbundet

Akademikeralliansen

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Brandmännens Riksförbund

Publicerad: 31 maj, 2021 | Senast uppdaterad: 31 maj, 2021

Relaterade nyheter