• nyhet
 • Krisberedskap
 • Corona
23 april 2021

Krislägesavtalet aktiveras igen i Region Kalmar län

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län. Anledningen till aktiveringen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– Region Kalmar län har provat alla möjligheter för att säkra bemanningen utifrån det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet för personal som anvisas för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av covid-19 inom sjukhusvården vid Region Kalmar län. Regionen bedömer att krislägesavtalet i nuläget kommer att användas för personal som arbetar inom anestesi- och intensivvårdskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Krislägesavtalet har varit aktiverat i Kalmar län en gång tidigare under pandemin, mellan den 11 januari och 9 februari 2021. Åtta regioner har nu ett aktiverat krislägesavtal: Stockholm, Jönköpings län, Västerbotten, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Norrbotten och Kalmar län.

– Arbetsskyldigheten är vidare i krislägesavtalet och det går att ta ut mer arbetstid under en period. Belastningen på personalen kommer att öka, vilket kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Det är av största vikt att medarbetarnas vila och återhämtning säkerställs så att de orkar arbeta under de tuffa förutsättningar som råder. Även med ett aktiverat krislägesavtal måste Region Kalmar län parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

 • Region Stockholm
 • Region Jönköpings län
 • Region Västerbotten
 • Region Uppsala
 • Region Gävleborg
 • Region Dalarna
 • Region Norrbotten
 • Region Kalmar län

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund

Läs vidare

Frågor och svar krislägesavtalet

Sobona: https://sobona.se/arbetsgivarguiden/coronainformation/fragor-och-svar-om-krislagesavtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR: https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/krislagesavtalet.32718.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 23 april, 2021 | Senast uppdaterad: 23 april, 2021

Relaterade nyheter