null
 • nyhet
 • Kompetensförsörjning
 • Validering
 • Inkludering och mångfald
08 april 2021

Tillväxtverket lyfter fram Till ett arbete via återvinning

Tillväxtverket har låtit granska ett antal av de kompetensförsörjningsprojekt som myndigheten har finansierat. Syftet med granskningen har varit att identifiera särskilt långsiktiga och skalbara former för effektiv kompetensförsörjning. I rapporten lyfts Sobonas Till ett arbete via återvinning fram eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet.

Tillväxtverket har låtit granska ett antal av de kompetensförsörjningsprojekt som myndigheten har finansierat. Syftet med granskningen har varit att identifiera särskilt långsiktiga och skalbara former för effektiv kompetensförsörjning. I rapporten lyfts Sobonas Till ett arbete via återvinning fram eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet. Ett antal olika framgångsfaktorer lyfts i granskningen:

 • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt
 • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet
 • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har nyttjat ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja återvinnings- och avfallsbranschen
 • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som våra medlemmar över hela landet kan ansluta sig till

- Precis som i rapporten ser vi också långsiktighet som en stor styrka i detta arbete. Det gör att våra medlemsföretag vågar implementera detta i sina verksamheter på ett klokt sätt. Kortsiktighet funkar inte för att tackla arbetsmarknadens utmaningar och vi vet att behoven av verktyg för kompetensförsörjning kommer att finnas även i framtiden, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning.

Sedan rapporten togs fram har även VA-branschen inkluderats i Sobonas arbete med Till ett jobb via återvinning, en digital språkparlör för yrkesspråk inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp har tagits fram och Sobona har erhållit en SeQF-kvalifikation.

Till ett arbete via återvinning pågår till sommaren 2021, men då detta arbete har åstadkommit så goda resultat kommer projektet att permanentas och inkluderar nu även samarbete med både branschorganisationer och berörda fackliga organisationer. En av styrkorna med detta arbete har varit de 20-tal referensbolag som stöttat i arbetet och hjälpt Sobona utveckla projektet. Förutom Sobona har även Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt Valideringsforum och Renova varit projektägare.

Fakta:

Till ett arbete via återvinning ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen samt säkerställa och vidareutveckla kompetensen hos nya och befintliga medarbetare.

Till ett arbete via återvinning har utvecklat nedan delar:

 • Yrkesprofiler som i ett antal moduler beskriver vilka kompetenser, färdigheter och skickligheter som krävs i olika yrkesroller inom avfallshantering och återvinning samt VA
 • Utbildning av handledare, bedömare och kvalitetssäkrare
 • Utvecklade ordlistor för ÅVC/chaufför i både digital och fysisk form. Digitalt tillgängliggjort på åtta språk.
 • Stöd för upphandling av kompetenser inom ÅVC
 • Inlämnad, godkänd och nivåplacerad kvalifikation för återvinningsarbetare på ÅVC (nivå 4 i SeQF, Myndigheten för yrkeshögskolan)Plattform/fundament för kommande validering yrkeskompetenser
 • Affärsmodell för drift och förvaltning av valideringsmodell i branscherna avfallshantering och återvinning samt VA
 • Test och utveckling av validering hos referensföretagen för att synliggöra och sätta värde på det arbetsplatsförlagda lärandet
 • Strukturerade insteg och introduktion utifrån definierade kompetensbehov


Publicerad: 08 april, 2021 | Senast uppdaterad: 08 april, 2021

Relaterade nyheter