null
  • nyhet
  • Kollektivavtal
  • Kommunala företag
  • Förhandling
01 april 2021

Lärarnas avtal förlängs och förhandlingarna fortsätter

Sobona, SKR och Lärarnas Samverkansråd förlänger nuvarande avtal och fortsätter förhandlingarna om ett nytt avtal. - Förhandlingarna med lärarfacken är konstruktiva, men vi är inte riktigt i mål ännu. Parterna har därför beslutat att förlänga nuvarande avtal, som löpte ut den 31 mars, och fortsätta förhandlingarna om ett nytt avtal, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

-Förhandlingarna med lärarfacken är konstruktiva, men vi är inte riktigt i mål ännu. Parterna har därför beslutat att förlänga nuvarande avtal, som löpte ut den 31 mars, och fortsätta förhandlingarna om ett nytt avtal, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Det nuvarande avtalet gäller tills det att parterna är överens om ett nytt avtal. Avtalet omfattar cirka 5000 medarbetare hos Sobonas medlemmar.

För arbetsgivare inom bransch Utbildning: Avtalet som nu förhandlas ska under 2021 enbart gälla tidigare Pacta-medlemmar och från 1 januari 2022 även tidigare medlemmar i KFS, det vill säga hela bransch Utbildning.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 01 april, 2021 | Senast uppdaterad: 01 april, 2021

Relaterade nyheter