• nyhet
  • Corona
  • Krisberedskap
12 mars 2021

Krislägesavtalet aktiveras igen i Region Gävleborg

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Gävleborg för andra gången under pandemin. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen. – Region Gävleborg har uttömt alla möjligheter i det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. Därför beslutar Sobona och SKR att aktivera krislägesavtalet i Region Gävleborg för andra gången.

– Region Gävleborg har uttömt alla möjligheter i det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. SKR och Sobona har beslutat därför att aktivera krislägesavtalet i Region Gävleborg för andra gången under pandemin, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet för undersköterskor och sjuksköterskor inom operations- och intensivvården vid Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus. Det är andra gången krislägesavtalet aktiveras i Region Gävleborg, det var tidigare aktiverat från 23 december 2020 till 29 januari 2021.

– Arbetsskyldigheten är vidare i krislägesavtalet och att det går att ta ut mer arbetstid under en period. Belastningen på medarbetarna kommer att öka och som kompensation är ersättningsnivåerna högre, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid 19-pandemin kan hanteras.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de här tuffa förutsättningarna. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Krislägesavtalet är aktiverat i fem regioner: Gävleborg, Uppsala, Västerbotten, Jönköpings län och Stockholm.

Fakta

· Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

· Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.

· Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.

· Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

· Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.

· Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.

· En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.

· Anpassade regler för dygns- och veckovila.

· Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.

· Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

· Region Stockholm

· Region Jönköpings län

· Region Västerbotten

· Region Uppsala

· Region Gävleborg

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

· Sveriges Kommuner och Regioner

· Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

· Svenska Kommunalarbetareförbundet

· OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

· Läkarförbundet

· Vårdförbundet

· Akademikeralliansen

· Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

· Brandmännens Riksförbund

Läs vidare

Frågor och svar krislägesavtalet

Sobona:https://sobona.se/arbetsgivarguiden/coronainformation/fragor-och-svar-om-krislagesavtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR: https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/krislagesavtalet.32718.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 12 mars, 2021 | Senast uppdaterad: 12 mars, 2021

Relaterade nyheter