• nyhet
 • Krisberedskap
 • Corona
03 mars 2021

Krislägesavtalet aktiveras i Region Västerbotten

Sobona och SKR har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– Region Västerbotten har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. Sobona och SKR har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet för omvårdnadspersonal inom intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus, samt vid vårdavdelningar som vårdar covid-19-patienter på Skellefteå lasarett.

– Arbetsskyldigheten i krislägesavtalet är vidare och det går att ta ut mer arbetstid under en period. Den ökade belastningen på medarbetarna kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet, men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid-19-pandemin kan hanteras.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de tuffa förutsättningar som råder. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Tre regioner har nu ett aktiverat krislägesavtal: Stockholm, Jönköpings län och Västerbotten.

Fakta

 • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
 • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
 • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
 • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
 • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
 • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
 • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
 • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
 • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
 • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

 • Region Stockholm
 • Region Jönköpings län
 • Region Västerbotten

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • Läkarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Akademikeralliansen
 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
 • Brandmännens Riksförbund


Hämta högupplöst bild på Joakim Larsson och Ulf Olssonhttps://skr.se/tjanster/press/fotonladdaner.2701.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson:

Per Nordenstam, vd Sobona, tel: 08-452 76 65, per.nordenstam@sobona.se 

Publicerad: 03 mars, 2021 | Senast uppdaterad: 03 mars, 2021

Relaterade nyheter