null
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
  • Sobona
01 februari 2021

Sobona är med och utvecklar samverkan i jobbspår på nationell nivå

Under 2021 genomför delegationen för unga och nyanlända (Dua) med företrädare för tolv kommuner och Arbetsförmedlingen lokalt ett projekt för utveckling av arbetssätt i lokala jobbspår.

Lokala jobbspår har nu funnits i över två år. Det har hänt mycket på den tiden, många erfarenheter har gjorts, och arbetssätt provats. Med utgångspunkt från det arbetar nu Dua med ett utvecklingsprojekt om lokala jobbspår. Syftet är att underlätta tillkomsten av lokala jobbspår och förbättra resultaten genom att beskriva och tillgängliggöra de tillvägagångsätt som är möjliga att använda i det lokala samverkansarbetet. Projektet startade i december 2020 och kommer att pågå till och med november 2021.

Se även:Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Referensgruppen och aktiva deltagare vill fånga upp kunskaper från tidigare projekt och utförande hos Sobonas medlemsföretag.

– De kommunala bolagen står inför samma hot som kommunerna i stort – de får inte pengarna att räcka till. Då kommer man ställa hårdare krav på de kommunala bolagen. Med de kommunala bolagen har en fördel i att de jobbat medvetet med arbetsgivarorganisationen för att skapa yrkesprofiler och ingångar till jobb för att kunna ta emot individer på ett enklare sätt, säger Lill Ljunggren Lönnberg, ordförande Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Delegationen för unga och nyanländas utvecklingsprojekt, Jobbspår i samverkan, syftar till att:

• Öka arbetsgivares delaktighet

• Tillgängliggöra och flexibelt kombinera insatser i lokala jobbspår

• Identifiera och rekrytera deltagare till jobbspåret

• Koordinera och hålla samman jobbspåret

Se även:DUA berättar om lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dua lyfter också behovet av etablerade arbetssätt och gemensamma utgångspunkter i form av kompetensprofiler. Duas utvecklingsprojekt är främst riktat till kommuner och Arbetsförmedlingen.I referensgruppen ingår förutom Sobona även representanter från Arbetsförmedlingen, Almega, Företagarna, Kommunal, Skolverket, SKR och Tillväxtverket.

Läs mer: Lokala jobbspår skapar anställningsbarhet och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 01 februari, 2021 | Senast uppdaterad: 01 februari, 2021

Relaterade nyheter