null
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Corona
27 december 2020

Kompetensförsörjning i coronatider - Hur stärker kommunala företag sin attraktivitet?

Coronapandemin har inte bara förändrat arbetsmarknaden utan också ungas arbetsgivarpreferenser. Hur kan kommunala företag positionera sig i en tid när kompetensförsörjningskartan snabbt ritas om?

Med utgångspunkt i våra tidigare studier ”Det bästa av två världar” och helt färsk data kring hur ungas preferenser har förändrats berättar Sobona i detta inspelade webbinarium hur kommunala företag bäst kan ta tillvara på möjligheten.

Publicerad: 27 december, 2020 | Senast uppdaterad: 27 december, 2020

Relaterade nyheter