• nyhet
  • Bransch Utbildning
  • Kompetensförsörjning
  • Förhandling
18 december 2020

​Kompetensförsörjning i fokus i avtal 21

Sobona och SKR har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför nästa års avtalsrörelse. Nuvarande avtal HÖK/AB löper ut den 31 mars 2021 och KFS Utbildning gäller under hela 2021. Avtalsförhandlingarna rör omkring 200 000 medarbetare i kommuner och ca 5 000 medarbetare hos arbetsgivare som är medlemmar i Sobona.

Coronapandemin påverkar hela samhället och så även skolan. Många verksamheter och lärare har snabbt fått ställa om och erbjuda distansundervisning för eleverna. Även om det i dagsläget är svårt att förutse hur pandemin påverkar lärarnas situation under vårterminen, är parternas målsättning att komma överens om ett nytt avtal under våren.

– Vi vill se ett förstärkt samarbete mellan skolans olika aktörer. Arbetsgivare och fackliga organisationer behöver arbeta tillsammans över tid med att utveckla skolan, stärka arbetsmiljön och möta kompetensutmaningen. Därför vill vi se en lång avtalsperiod och avtal som medger en nödvändig flexibilitet på lokal nivå, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Läraryrkets utveckling påverkas av en rad olika aktörer och även av ett nationellt regelverk. Det gör att samarbete och dialog mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och regeringen är en nödvändighet.

– Att huvudmännen och professionen har en nära samverkan kring den långsiktiga och strategiska utvecklingen av läraryrket är av stor vikt. Det nuvarande avtalet innehåller gemensamma åtaganden kring strategisk kompetensförsörjning som syftar till att stärka skolan och läraryrket. Det är viktigt att vi tillsammans med de fackliga organisationerna fortsätter att utveckla det arbetet, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen, ökad efterfrågan på välfärdstjänster och osäkerheten kring coronapandemin. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner och olika skolor. Det kräver att avtalen ger möjlighet för varje arbetsgivare att utforma sina egna arbetssätt, sin egen organisation och personalpolitik.

– Vi eftersträvar ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Det är lokalt som lönesättningen ska ske, helst i dialog mellan chef och medarbetare, säger Niclas Lindahl.

Fakta

Det nuvarande avtalet HÖK/AB med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund löper ut den 31 mars 2021.

För de medlemmar i Sobona som omfattas av avtalet KFS Utbildning så gäller detta under hela 2021.

Avtalsförhandlingarna rör omkring 200 000 medarbetare i kommuner och ca 5 000 medarbetare hos arbetsgivare som är medlemmar i Sobona.

För mer information kontakta John Nilsson, förhandlingschef, tel: 08-452 74 72

Publicerad: 18 december, 2020 | Senast uppdaterad: 18 december, 2020

Relaterade nyheter