Caroline Sörensen.
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
17 december 2020

”Själva affärsidén är hållbarhet”

​Hos Affärsverken i Karlskrona är hållbarhetsarbetet nära knutet till verksamheten och därför lockar de medarbetare som brinner för ett hållbart samhälle. Läs hur Affärsverken arbetar med hållbarhetsfrågorna och varför de har hästar på väggen.

Kommunala företag visar vägen för arbete med hållbar utveckling visar en ny rapport framtagen av Sobona och Kairos Future. Rapporten belyser viktiga insikter och kunskaper från de organisationer som kommit extra långt i omställningsarbetet. Ett företag som har kommit långt i hållbarhetsarbetet är Affärsverken i Karlskrona med verksamhet inom energi, avfall, kommunikation och skärgårdstrafik.

– Affärsverkens verksamhet är grundläggande för utvecklingen av ett hållbart samhälle, och det är också något som vi vet att många medarbetare har ett starkt engagemang för och att det är en anledning till att arbeta på just Affärsverken. Därför är vårt hållbarhetsarbete nära knutet till vår verksamhet, själva affärsidén är hållbarhet, berättar Caroline Sörensen, hållbarhetschef på Affärsverken, och fortsätter:

– Att få utrymme till att hitta, prioritera och arbeta med hållbarhetsfrågor i sin vardag är centralt, och givetvis samtidigt en utmaning när vardagsproblemen pockar på. Vi använder våra värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet – till att sätta hållbarhetsfrågorna i perspektiv till vår verksamhet och nyttjar även vårt systematiska, certifierade kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete för att integrera frågorna i verksamhetens mål, riskbedömningar och ständiga förbättringar. Ett inifrån-och-ut-perspektiv alltså. Sedan är mitt jobb som hållbarhetschef att lyfta blicken, titta i omvärlden och hos våra kunder, konkurrenter och partners för att hitta frågorna som blir kritiska på kort eller lång sikt. Det vill säga bidra med utifrån-och-in-perspektivet.

Läs rapporten: Leda för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Affärsverkens arbete med hållbarhet har genomsyrat företaget långt innan ordet hållbarhet blev ett känt begrepp.

– Vi har arbetat med att bidra med trygg energi, ta hand om avfall på ett ansvarsfullt sätt och utveckla Karlskronas infrastruktur i olika former sedan 1907. Det är inte många som har hästar på väggarna över ”tidigare medarbetare”, berättar Caroline och fortsätter:

– Sedan har det absolut tagit fart och kommit upp på agendan på ett annat sätt de senaste fem åren, med hjälp av bland annat agenda 2030, hållbarhetsredovisningen och inte minst ambitioner på ledningsnivå genom exempelvis tillsättandet av en hållbarhetschef för två år sedan.

Vilka framgångsfaktorer har ni sett?

– Medarbetarnas engagemang, närvaron i ledningsgruppen och närheten till lokalsamhället och invånarnas och företagens funderingar och behov. En framgångsfaktor utifrån mitt perspektiv är också att inte lägga beslag på definitionen av hållbarhet, utan att lyssna in organisationens varför. Flera gånger har organisationen fått mig att tänka utanför min ”box” snarare än att jag är den som kommer in i en grupp och ska tala om vad hållbarhet är. Att rida på vågen av deras engagemang och drivkrafter och skapa resultat av det!

”Genom att gå tillbaka till grundtanken, att vi gör det för planeten och för morgondagens generationer, så får man både in situationens allvar och det personliga engagemanget hos människor.”

Hur får man med alla på resan när det gäller arbetet med hållbarhetsfrågor?

– Väldigt få motsätter sig idén om att jorden ska vara beboelig i framtiden och att deras barn och barnbarn ska kunna leva sitt liv i välfärd och lycka. Genom att gå tillbaka till grundtanken, att vi gör det för planeten och för morgondagens generationer, så får man både in situationens allvar och det personliga engagemanget hos människor. Genom att sedan sätta det i perspektiv till företagets verksamhet; om morgondagens företag mäts mot de globala målen, håller vi måttet? Kommer vi att finnas kvar? Då får man med sig även ledning och styrelse. Ingen vill känna att det den arbetar med bara ”funkar” i ett tiotal år till.

Vilka har de tydligaste hävstängerna varit hos er?

– Att visa på affärsmöjligheter och kundnytta – att kunderna faktiskt väljer med hållbarhetsfrågor i beräkningen. Och om de inte gör det i dag, så måste vi vara beredda på att de gör det inom en snar framtid. En klok vd sa: om du inte får med dem på möjligheterna, prata om riskerna. Så den andra sidan av myntet är givetvis att berätta vad som kan hända om vi inte lyckas med att bedriva ett hållbart företag, vilket kan innebära både ekonomiska och varumärkesförluster, personal- och rekryteringssvårigheter för att nämna några, om inte ”planeten ska må bra” räcker, vill säga, säger Caroline.

Vad är det svåraste med att arbeta med hållbarhetsfrågor?

– Att veta vilka val som är rätt i längden. Vilket bränsle är egentligen hållbart, hur säker kan man vara på att leverantörskedjan är okej, hur kommer skatter och avgifter att utvecklas för förnybara alternativ? Sällan är ens hållbarhetsbranschen själva överens så att sälja in vilket som är den bästa investeringen eller vägvalet är alltid lite osäkert.

Hur ser ni framåt med ert hållbarhetsarbete?

– Vi ska fortsatt leva som vi lär, för att vara en förebild för våra kunder, leverantörer och partners. Vårt uppdrag som samhällsnyttigt företag tar vi på stort allvar. Kombinationen av vår bredd och kompetens ihop med ett innovativt tankesätt som kanske inte är typiskt för vår typ av företag gör att vi kan uppnå oanade resultat ihop med våra kunder och partners som är både hållbara och framtidssäkra.

Om du fick tänka eller drömma fritt, hur skulle du vilja jobba med hållbarhetsfrågor?

– Vi skulle ha ännu fler samtal och möten med samhället, kunder, leverantörer, konkurrenter, framtida arbetskraft, ägare, partners och potentiella partners för att hitta lösningar tillsammans. Affärsverken tar gärna ledartröjan men det behövs engagemang och ambitioner från alla delar av samhället och näringslivet för att göra verklig skillnad. Personligen är jag oerhört glad att få arbeta på ett företag med en verksamhet som ger mig alla möjligheter att göra skillnad i praktiken, som att bidra till att avfallshämtningen i en hel stad blir fossilfri! Det är ganska ”drömmigt” tycker jag!

Vilka är dina bästa tips till andra som vill jobba med hållbarhetsfrågor eller vill jobba mer med hållbarhetsfrågor?

– Karriärmässigt föreslår jag att man funderar på vilken nivå man brinner för att jobba med hållbarhet. På ett enskilt företag, mindre eller större, offentlig verksamhet, politisk eller opolitisk organisation, på myndighet? Hållbarhetsarbetet har olika innebörd och olika utmaningar på dessa olika nivåer och organisationer. Därför tror jag på att inrikta sig på de utmaningar man själv är nyfiken på att jobba med och välja utbildning eller arbetsgivare efter det, avslutar Caroline. 

Publicerad: 17 december, 2020 | Senast uppdaterad: 13 september, 2021

Relaterade nyheter