Ulrika Paulsen.
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Kommunala företag
12 november 2020

Sandviken Energi uppmärksammas på prestigefylld gala: Nominerade till Årets insats

Hur kan man öka risk- och tillbudsrapporteringen med 46 procent? Det vet Ulrika Paulsen från Sandviken Energi AB. Hon är drivande i Säkerhetsresan och för det har hon blivit nominerad i kategorin ”Årets insats” på Framtidsgalan.

För Sandviken Energi AB är Säkerhetsresan ett spännande förbättringsprojekt där de började med att konstatera att de har haft väldigt lite fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor till att nu arbeta systematiskt och strukturerat och där säkerheten alltid kommer först. Nu har de devisen ”Säkerheten först” och en av de pådrivande krafterna är arbetsmiljöingenjören Ulrika Paulsen.

– Vi har det senaste året utbildat alla chefer, skyddsombud och medarbetare. Vi har arbetat aktivt med att förbättra Sandviken Energis säkerhetskultur avseende våra beteenden. Vi har även tagit fram riktlinjer och rutiner för att säkerställa att vi alla arbetar på ett säkert sätt, där vi arbetar systematiskt med att rapportera risker, tillbud och olyckor samt skyddsronder och riskbedömningar i vårt webbaserade system ENIA. Man kan säga att vi på kort tid har gått från att arbeta reaktivt till att nu arbeta proaktivt, berättar Ulrika Paulsen och fortsätter:

– Ett bevis på att vi har lyckats kan man se i våra nyckeltal. De följer vi löpande och våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb. På bara ett år har vi ökat vår rapportering av risker och tillbud med 46 procent och samtidigt minskat arbetsrelaterade olyckor med 16 procent. Varje år skickar vi även ut en enkät till alla medarbetare där de får svara på hur man upplever säkerhetsklimatet på arbetsplatsen. Även här får vi väldigt positiva resultat och en tydlig förbättring sedan vi påbörjade Säkerhetsresan och enkätmätningen 2017, vilket är ett bra kvitto på att vi är på rätt spår, säger Ulrika Paulsen.

Hur har ni lyckats med att få med er alla på denna resa?

– Jag anser till 100 procent att den förflyttning och förbättring som vi har åstadkommit i säkerhetsarbetet inte hade gått om det inte hade varit för alla engagerade och förändringsvilliga chefer, skyddsombud och medarbetare. Vi har även en ledningsgrupp som jag känner stort stöd ifrån och som verkligen prioriterar säkerhetsfrågan. En annan framgångsfaktor är att vi har brutit ner ett väldigt stort projekt, som ”Säkerhetsresan” är, till mindre delar som organisationen mäktar med. Och sedan har vi satt upp en tydlig strategi med aktiviteter som följs upp löpande i vår arbetsmiljökommitté, berättar Ulrika och fortsätter:

– Jag försöker göra säkerhetsarbetet mera roligt och lättsamt och även vara ett bra stöd till våra chefer som faktiskt har ett väldigt tungt arbetsmiljöansvar. Jag tror att mitt stora engagemang för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor verkligen lyser igenom i det jag gör. Man behöver en drivande kraft för att möjliggöra en sådan stor kulturförändring och resa som vi har gjort. Och jag är glad att jag har fått möjligheten att vara den drivande kraften hos oss.

Just den här drivande kraften hos Ulrika har gjort att hon är en av de nominerade i kategorin ”Årets insats” på Framtidsgalan den 16 november.

– Jag är mycket smickrad av nomineringen och den ger mig en bekräftelse på att jag gör rätt saker. Om jag vinner skulle det självklart betyda mycket för mig personligen men även för Sandviken Energi där vi blir uppmärksammade för vår Säkerhetsresa.

Framtidsgalan arrangeras av Framtidsverket och syftet med galan är att uppmärksamma de personer och organisationer som gör skillnad varje dag inom offentlig sektor. ”Årets insats” går till en person som genom en särskild insats i sin organisation har bidragit till en positiv utveckling i samhället eller för en medmänniska.

– Den här nomineringen ger mig även möjlighet att visa upp mitt yrke som arbetsmiljöingenjör, vilket kanske inte är det vanligaste yrket inom offentliga sektorn. Jag hoppas även att detta ska inspirera andra att jobba mer med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och förhoppningsvis vilja göra samma resa som vi gör.

Vad innebär nomineringen för det fortsätta arbetet?

– Jag tror att den här nomineringen och den uppmärksamhet som vår Säkerhetsresa får just nu kommer att ge oss ytterligare kraft och energi inför det fortsatta arbetet. Vi har haft väldigt stort fokus på säkerhet de senaste åren och vi har genomfört massor av åtgärder men vi har fortfarande mycket arbete kvar. Och arbetar man med arbetsmiljö och säkerhet blir man ju aldrig riktigt klar, säger Ulrika.

Du sitter även med i ett arbetsmiljönätverk tillsammans med Sobona, har du fått någon hjälp därifrån?

– Jag uppskattar verkligen arbetsmiljönätverket på Sobona. När jag började på Sandviken Energi var det här en helt ny bransch för mig, med nya typer av risker och lagstiftningar som jag inte har kommit i kontakt med tidigare. Då är det enormt värdefullt med ett stort nätverk med många kompetenta och erfarna kollegor inom samma bransch, dit man kan vända sig med både enkla och mer komplicerade frågor. Nu när jag har jobbat ett tag och byggt på mig mer kompetens och erfarenhet så hoppas jag att även jag kan bidra i nätverket. Nu försöker jag dela med mig så mycket jag kan av vårt säkerhetsarbete till nätverket så att det förhoppningsvis kan komma de andra till nytta och underlätta i deras arbete, avslutar Ulrika. 

Publicerad: 12 november, 2020 | Senast uppdaterad: 12 november, 2020

Relaterade nyheter