null
  • nyhet
  • Sobona
14 oktober 2020

”Möjligheten att göra nytta och skillnad för andra”

Nu förstärker Sobona med en projektkommunikatör. Välkommen Shira Cohen som kommer att arbeta med att fortsätta synliggöra och tillgängliggöra Sobonas erbjudanden, rapporter och mötesplatser.

Berätta lite kortfattat vilken bakgrund du har?

– De senaste åren har jag arbetat som PR-konsult och projektledare med uppdrag inom bland annat inredning, mat, dryck, trädgård, resor och teknik. Jag har jobbat med allt från kommunikationsplanering och textproduktion till projektledning av pressevent och influencer marketing-kampanjer, berättar Shira Cohen.

Vad var det som lockade med Sobona?

– Möjligheten att göra nytta och skillnad för andra. Vi befinner oss i en tid där samhällets funktioner och människors vardag i mångt och mycket ställts på sin spets. Till följd av pandemin har vi bevittnat dramatiska förändringar och i samband med detta har det blivit än mer tydligt att samhällsviktiga verksamheter behöver få ytterligare stöd. Detta är den främsta anledningen till varför jag sökte mig hit. Det som framförallt lockade var möjligheten att främja högaktuella frågor så som hållbar utveckling och digitalisering samt hjälpa de kommunala företagen – som ju spelar en väldigt viktig roll i vår vardag – att möta nutidens och framtidens utmaningar, säger Shira Cohen.

Vad tar du med dig från tidigare erfarenheter?

– Jag har under de senaste åren arbetat mycket med relationsbyggande kommunikation – en form av strategisk kommunikation som ämnar knyta samman människor, organisationer och varumärken. Genom att hitta utvecklande samarbeten och identifiera gemensamma beröringspunkter kan man i längden skapa mervärde. Ett perspektiv och förhållningssätt jag hoppas kunna bidra med även här.

Du kommer bland annat att jobba med Sobonas mötesplatser som nu blir digitala, hur tänker du kring dessa?

– Ur ett kommunikationsperspektiv skulle jag säga att den största utmaningen blir att nå samma grad av interaktion deltagare emellan. Här får vi slå våra kloka huvuden ihop för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för socialt utbyte. Det kan exempelvis handla om att skruva på innehåll eller testa ny teknik. Jag är övertygad om att det går att få till en plattform för nätverkande även i det digitala rummet!

Hur kan man göra digitala mötesplatser roliga?

– Små avbrott med interaktiva inslag hjälper till att hålla intresset och engagemanget uppe. ”Breakout rooms” för mindre grupper, en oväntad gäst eller ett interaktivt quiz skulle exempelvis kunna vara roliga inslag under en digital konferens, avslutar Shira Cohen.

Publicerad: 14 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 14 oktober, 2020

Relaterade nyheter