Erik Alenius
  • nyhet
  • Sobona
01 oktober 2020

Unik utbildning skapar effektiv och hållbar samhällsnytta

Nu kan Sobona och Bild & Runsten Financial Learning erbjuda en spännande utbildning i kommunföretagsekonomi.

Kommunföretagsekonomi är en utbildning Bild & Runsten Financial Learning har skräddarsytt för kommunala företag. Som medlem i Sobona har du möjlighet att gå utbildningen till ett rabatterat pris. Syftet är att hjälpa beslutsfattare på olika nivåer att förbättra sina ekonomikunskaper med utgångspunkt från kommunföretagens speciella mål och förutsättningar. Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och förtroendevalda på kommunala företag och kommunalförbund inom alla 12 branscher för samhällsnyttiga tjänster.

– Ekonomi handlar om förmågan att hushålla med resurser, helt enkelt att göra mer med mindre. För kommunala företag är det ett lagkrav och en ständig utmaning, inte minst nu när vi ser att behoven av samhällsnyttiga tjänster ökar snabbare än tillgängliga resurser. Utbildningen kommunföretagsekonomi har vi utvecklat för att på ett konkret sätt hjälpa beslutsfattare i kommunala företag att bli bättre på ekonomi med utgångspunkt från de speciella förutsättningar som finns i deras egna verksamheter. Syftet är att skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart, berättar Erik Alenius, utbildningsledare.

Varför ska man gå den här utbildningen?

– För att man vill skapa samhällsnytta mer effektivt och hållbart. Det kan låta som stora ord men det blir resultatet av ett ökat lärande om hur de ekonomiska verktyg som används för att hantera olika utmaningar i kommunala företag faktiskt fungerar och inte fungerar. Vi vet att behovet av ett sådant lärande är stort. Det handlar framförallt om att bli bättre på att sätta ett värde på samhällsnyttan som skapas, vad det verkligen kostar att leverera den och hur man kan avgöra om olika typer av investeringar är tillräckligt bra.

Vad hoppas du att deltagna ska få med sig efter de har gått utbildningen?

– Konkreta verktyg som gör att man kan fatta bättre beslut i sin egen verksamhet. Och med bättre beslut menar jag beslut som leder till att samhällsnytta skapas mer effektivt och hållbart. Jag vill också att deltagarna ska känna att ekonomi, om det används på rätt sätt, är ett fantastiskt verktyg för att förstå och lösa de speciella utmaningar som finns i kommunala företag, säger Erik Alenius.

Sista frågan, Hur gör ni ekonomi kul?

– Haha, det är en bra fråga. Genom att överträffa lågt ställda förväntningar på hur kul det kan bli. Skämt åsido, ekonomi är ju inte särskilt kul för de flesta tills man förstår hur ekonomi kan användas för att bli bättre på det som är det viktiga, nämligen verksamheten. Då brukar det bli riktigt spännande och kul med ekonomi, även för de som upplever ekonomi som ett nödvändigt ont. Det är i alla fall den erfarenheten vi har efter att ha jobbat med att skräddarsy ekonomiutbildningar i många år, avslutar Erik Alenius.

Läs mer och anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 01 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 12 oktober, 2020

Relaterade nyheter