null
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
01 oktober 2020

Spana in uppgraderade Enklare väg

Nu har vi uppgraderat Enklare väg som är navet för Sobonas utvecklingssatsning “Inkluderande kompetensförsörjning”. Fler än 100 av Sobonas medlemsföretag är engagerade på olika sätt. Det kan röra sig om upprop, deltagande i olika projekt och konferenser eller så använder de sig av de verktyg som finns. Här förklarar Conny Larsson, projektledare på Sobona, vad som är nytt.

– Inför 2020 fick vi medel inom ramen för Sobonas, Kommunals och Sekos främjandeprojekt från Arbetsförmedlingen för nyanländas etablering. De resurser som vi fick används till att lyfta våra verktyg, den kunskap vi har och även ge inspiration för breddad rekrytering. Vi har berättar Conny Larsson och fortsätter:

Läs mer: Arbetsförmedlingen beviljar fortsatt stöd till Sobonas arbete med yrkesprofilering, validering och språkutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Vi har fokuserat på handledarskap, språkutveckling samt fortsatt arbete kring yrkesprofilering och validering. Det är där Enklare väg kommer in, med syftet att sprida verktyg, kunskap och inspiration inom kompetensförsörjning och sätta fokus på att skapa insteg och bidra till mångfald och inkludering vid rekrytering, säger Conny Larsson.

Läs mer: Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under hösten 2020 har Enklare väg uppgraderats, vad har man gjort?

– Vi har gjort många förbättringar och utvecklat sidan. Vi har lyft lokala jobbspår, citat och case från engagerade medlemsföretag. Vi har tagit fram ett gemensamt ikon-språk för våra verktyg och visat hur de hänger ihop med våra utvecklingsprojekt. Ett stort fokus har varit att lyfta fram våra nationella yrkesprofiler och validering samt att sprida kunskap kring ”Inkluderande kompetensförsörjning”.

Varför ska man besöka Enklare väg?

– Syftet är att skapa en långsiktig förändring över hur medlemsföretagen jobbar med företagets kompetensförsörjning och nya insteg till yrken. Och när vi pratar om insteg så handlar det om att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden. För att skapa denna förändring erbjuder vi hjälp på vägen genom konkreta verktyg, kunskap och inspiration, berättar Conny Larsson.

Vilka är verktygen?

– Sobona har nio verktyg och det finns även verktygsfilmer och i vissa fall även en verktygslåda för respektive verktyg. Om vi tittar på handledarutbildningen så har den flera olika delar som man kan använda självständigt. Alla verktyg är utvecklade tillsammans med medlemsföretagen för att möta olika definierade utmaningar och skapa skillnad för de som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor. För att tydligare särskilja de olika verktygen och skapa ett tillgängligt och lättbegripligt sätt att visualisera verktygen har ett formspråk utvecklats. Man kan se symbolerna på respektive verktygssida. Dessa har även integrerats i allt tryckt material, i verktygsfilmer samt i projekten, säger Conny Larsson.

Läs mer: Verktyg för inkluderande kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka riktar sig sidan till?

– Vi vänder oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning, samhällsnytta och vill rekrytera mer inkluderande.

Läs mer om pågående projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför gör Sobona detta?

– Det långsiktiga målet med Sobonas utvecklingssatsning “Inkluderande kompetensförsörjning” är att genom verktyg, kunskap och inspiration förändra hur medlemsföretagen arbetar med kompetensförsörjning. En viktig insikt på vägen är att breddad rekrytering och en mer inkluderande syn på kompetensförsörjning kräver ändrade arbetssätt, säger Conny Larsson.

Det har även tagits fram artiklar, vad berättar dessa?

– Inför den här nylanseringen har vi skrivit case-artiklar som fångar in och lyfter hur våra medlemsföretag arbetar med rekrytering och lärande på arbetsplatsen. Artiklarna tydliggör hur verktyg, projekt och kunskap hänger ihop. Vi ser att det finns många utmaningar men också ett strategiskt ramverk och ett stort engagemang för att skapa en långsiktig och hållbar förändring kring hur man arbetar med sin kompetensförsörjning och hur man kan bli mer attraktiv i sitt arbetsgivarvarumärke, avslutar Conny Larsson.

Läs mer: Case som visar på samhällsnytta och inkluderande kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar ni Enklare väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 01 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 06 oktober, 2020

Relaterade nyheter