null
  • nyhet
25 september 2020

Sobonas Ledarskapsakademi lanserar två nya utbildningsprogram

”Vi är stolta och glada över att kunna presentera två nya utbildningsprogram. De är unika och skräddarsydda för att tillgodose behoven hos kommunala företag,” säger Anna Lirén, ansvarig för Sobonas Ledarskapsakademi.

Till våren 2021 startar Sobonas Ledarskapsakademi två nya utbildningsprogram, ”Det nära ledarskapet” för första linjens chefer och ”Utvecklande HR” för HR-chefer och HR-specialister.

I programmet ”Det nära ledarskapet” utgår man från tre viktiga ledarskapsrelationer: att leda utåt, att leda åt sidan och att leda uppåt. I dessa relationer uppstår ofta ett korstryck av förväntningar och krav som du som första linjens chef måste förstå, balansera och navigera i.

– En viktig utgångspunkt i programmet är att fördjupa förståelsen för hur samhället utvecklas och betona den viktiga roll som de kommunala företagen har i den, berättar Anna Lirén.

Läs mer: Det nära ledarskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet "Utvecklande HR" lämpas bäst för dig som är ansvarig för verksamhetens HR-frågor, eller är på väg in i ett sådant uppdrag. Du kan också ha ansvar för HR-frågorna parallellt med annat uppdrag (såsom föreståndare eller vd). I de fall ni är flera på samma HR-avdelning eller motsvarande ser vi mycket positivt på att HR-chef deltar tillsammans med ytterligare någon från din HR-avdelning.

– Programmets kärna är bland annat: strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke, stötta och utveckla cheferna i deras arbete och det nya arbetslivet efter covid-19. De utmaningar som bildar kärnan i programmet kombineras med de perspektiv som vi anser är mest centrala i en framgångsrik verksamhet, det vill säga strategi, styrning, processer och ledning, säger Anna Lirén.

Läs mer: Utvecklande HR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är Sobonas Ledarskapsakademi?

– Vår ledarskapsakademi drivs i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och alla utbildningsprogram är exklusivt framtagna för våra medlemmar, säger Anna Lirén och fortsätter:

– Våra kommunala medlemsföretag står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg samtidigt som många av företagen tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Vi har även upplevt en period präglad av covid-19, där vi redan sett en utveckling av hur organisationer och arbetsplatser kan komma att se ut och fungera framöver. Det ställer krav på att verksamheten är innovativ samtidigt som den behöver utgöra en stabil ryggrad i ett samhälle som präglas av snabba förändringar. Det här ställer krav på att var och en utvecklas som ledare och att varje chef och ledare behöver vara beredda att bidra med sitt bästa möjliga ledarskap. Vi har skapat Sobonas Ledarskapsakademi för att vi vill underlätta för våra medlemsföretag så att de kan ta det här klivet tillsammans. Det är helt klart en spännande och viktig resa som ligger framför oss, säger Anna Lirén.

Varför ska man anmäla sig till de här utbildningarna?

– Tillsammans med andra erfarna ledare får du som deltagare diskutera och ta del av de utmaningar som finns i de företag och organisationer som ni gemensamt representerar. Vi skapar en lärmiljö där vi presenterar olika perspektiv, modeller och verktyg som kan tillämpas i din vardag. Du får hjälp att förstå dina och verksamhetens utmaningar bättre samt möjligheten att reflektera utifrån nya perspektiv. Dessutom får du inspiration och handfasta tips på hur du kan agera när du är tillbaka i vardagen, säger Anna Lirén.

Vad hoppas du att de som har gått utbildningarna ska ta med sig?

– Genom att delta i våra utbildningar kommer du få en ökad förståelse för vad det innebär att vara chef och ledare i kommunala företag och demokratiskt styrda verksamheter. Du ökar din självkännedom om ditt ledarskap och din utvecklingspotential. Du får tillgång till den senaste forskningen genom de främsta experterna och inspiratörerna inom sina respektive kunskapsområden. Och inte minst möjlighet att utveckla ett nätverk med andra chefer och ledare i liknande verksamheter. Genom ledarskapsakademin vill vi att ledare ska växa och nå sin ledarskapspotential, säger Anna Lirén.

Publicerad: 25 september, 2020 | Senast uppdaterad: 30 september, 2020

Relaterade nyheter