null
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
  • Validering
01 september 2020

Sobona är med i ett branschvalideringsprojekt

Sobona vill öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer och därför är Sobona med i projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS).

Sobona vill öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer och därför är Sobona med i projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS).

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet BOSS som finansieras av Europeiska Socialfonden.

– Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiva projektdeltagare, berättar Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom återvinning och VA och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Läs mer. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 01 september, 2020 | Senast uppdaterad: 01 september, 2020

Relaterade nyheter