null
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Inkludering och mångfald
01 september 2020

På gång inom Sobonas projekt för inkluderande kompetensförsörjning

I höst händer det väldigt mycket intressant kring Sobonas projekt och långsiktiga arbete kring inkluderande kompetensförsörjning. Conny Larsson, projektledare på Sobona, berättar mer här i en intervju.

I höst händer det väldigt mycket intressant kring Sobonas projekt och långsiktiga arbete kring inkluderande kompetensförsörjning. Conny Larsson, projektledare på Sobona, berättar mer här i en intervju.

– Det händer mycket spännande inom ramen för inkluderande kompetensförsörjning. Sobona har tillsammans med Kommunal och Transportarbetarförbundet fått statsbidrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan för att fortsätta utveckla vår branschvalideringsmodell inom återvinning samt lägga extra fokus på återbruk. Det känns både aktuellt och viktigt, säger Conny Larsson.

I september kommer Sobona lansera ett helt nytt språkstöd på Enklare väg, en digital parlör med yrkesord inom VA och återvinning med de sex vanligast förekommande språken för nyanlända och utrikesfödda.

– Parallellt går våra andra projekt kring yrkesprofilering och validering inom Besöksnäring och kulturarv, Energi samt Fastighet in i en delvis ny fas där vi kan erbjuda ett startklart paket för företag som vill testa validering och vi har även tillsammans med Nordiskt Valideringsforum möjligheten att erbjuda digitala bedömarutbildningar för att komma i gång. Avslutningsvis så kommer vi att komplettera våra redan framtagna nationella yrkesprofiler med en yrkesprofileringsprocess inom personlig assistans. Det ligger inom ramen för vårt främjandeprojekt som vi driver tillsammans med Kommunal och Seko, berättar Conny Larsson.

Vilka projekt är det som pågår?


– I dagsläget driver vi projekt för att utveckla och bredda kompetensförsörjningen inom sex branscher och fokus ligger mycket på språkutveckling på arbetsplatsen, handledarskap och möjligheten att starta upp validering för att stödja insteg, introduktion och utveckling av befintliga medarbetare. Utifrån Covid-19 så har vi fått förlängt projekttiden för vårt Tillväxtverksprojekt ”Till ett arbete via återvinning” fram till juni 2021 för att ge fler företag inom avfall, återvinning och VA möjligheten att starta upp och testa validering.

Just nu testar vi att köra digitala konferenser, vad tror du om det?

– De skapar ytterligare en möjlighet att möta våra medlemsföretag, berätta om våra verktyg och pågående projekt samt visa hur fler kan få tillgång och komma i gång med att använda våra verktyg på sina arbetsplatser.

Vi har sett en uppdatering av Enklare väg, berätta lite om den.

– Enklare väg fungerar som navet för verktyg, kunskap och inspiration för att utveckla och bredda våra medlemsföretags kompetensförsörjning. Vi har inför nylanseringen fokuserat på att fånga in case, medlemsröster och kunskap kring det stora engagemang som finns hos våra fantastiska medlemmar och tydligare visa hur verktyg, projekt och kunskap hänger ihop och för att göra det hela mer lättåtkomligt, säger Conny Larsson.

Genom verktyg, kunskap och inspiration hjälper Sobona till att utveckla hur medlemsföretagen rekryterar och jobbar med lärande på arbetsplatsen, utifrån sina förutsättningar och behov. Även om mycket av arbetet sker i olika projekt, är själva grunden en del av medlemserbjudandet.

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv där frågor om jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterade. Vidare ska Sobona stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta. Dessutom ska Sobona synliggöra medlemsföretagens bidrag till samhällsnyttan och medverka till deras framgångar.

– Vi kommer fortsätta under hösten att erbjuda digitala konferenser, först ut är fastighetsbranschen den 3 september, vidare Energibranschen den 27 oktober tillsammans med Energiföretagen Sverige. Den 10 november är det dags för året upplaga av Valideringskonferensen och vi avslutar höstens konferenser med en konferens om vårt projekt ”Till ett arbete via återvinning”, avslutar Conny Larsson.

Läs mer: Enklare väg Länk till annan webbplats.

Publicerad: 01 september, 2020 | Senast uppdaterad: 01 september, 2020

Relaterade nyheter