null
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Räddningstjänst
  • Opinion
19 juli 2020

​Debatt: Ändra reglerna för deltidsbrandmännens a-kassa

Undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa. Regeringen behöver göra en tillfällig ändring i reglerna omgående. Det skriver bland annat SKR och Kommunal i ​en debattartikel som publicerades i GP den 18 juli. Regeringen måste undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa. Annars är risken stor att räddningstjänsten inte klarar av att upprätthålla beredskapen.

Regeringen måste omedelbart undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a-kassa. Annars är risken stor för att räddningstjänsten inte kommer klara av att upprätthålla beredskapen för att hantera olyckor och bränder runt om i landet.

En sådan utveckling vore förödande mot bakgrund av att vi befinner oss mitt i en pågående pandemi och står inför en sommar med hög risk för skogsbränder.

Sveriges cirka 10 700 deltidsbrandmän har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av att släcka bränder, hantera översvämningar, trafikolyckor och utföra första hjälpen-insatser. Att behålla och rekrytera deltidsbrandmän är en av de största utmaningarna för räddningstjänsterna, särskilt i glesbygden, och många räddningstjänster hade redan innan pandemin svårt att upprätthålla den beredskap som krävs.

A-kassan blir mindre

En deltidsbrandman har normalt en heltidsanställning hos en annan huvudarbetsgivare eller är egenföretagare. På grund av pandemin varslas nu många deltidsbrandmän om uppsägning av sin huvudarbetsgivare. När de sedan ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av att de också har en inkomst som deltidsbrandman.

Enligt en färsk enkät har tre av fyra kommunala räddningstjänstorganisationer personal som är varslad, permitterad eller uppsagd från sin huvudanställning. Sex av tio räddningstjänster befarar att deltidsbrandmän kommer att sluta på grund av reglerna för a-kassan och coronapandemin.

Orimliga svar

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har under många veckor fört intensiva diskussioner med regeringen om att göra en snabb och tillfällig förändring i reglerna för a-kassan. Regeringen har inte varit intresserad av att hjälpa till. Vi har till och med utformat ett färdigt lagförslag, men inte heller då visar regeringen något intresse. Arbetsmarknadsministern hänvisar till en pågående utredning om a-kassan som ska på remiss. Det är ett orimligt svar.

Att stora frågor om arbetslöshetsersättning behöver utredas och remitteras har väldigt litet att göra med den akuta situation som pandemin just nu skapar. Regeringen föreslår istället att parterna ska ta ansvar och höja ersättningarna. Det är ett ogenomtänkt förslag. En höjd ersättning löser inte problemet, eftersom a-kassan bara kommer att reduceras ytterligare. Det är det faktum att deltidsbrandmännen sägs upp från sina huvudarbetsgivare och får sin a-kassa reducerad som är problemet.

Fack och arbetsgivare har nu visat regeringen hur en tillfällig ändring i reglerna för a-kassan för resten av 2020 skulle se ut. Riksdagen har beredskap för att fatta snabba beslut. Regeringen borde därför agera omedelbart. Det finns inget att vänta på.

Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Sobonas föreningsstyrelse

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Veronica Magnusson, ordförande Vision

Peter Bergh, ordförande Brandmännens Riksförbund

Publicerad: 19 juli, 2020 | Senast uppdaterad: 19 juli, 2020

Relaterade nyheter