null
 • nyhet
 • Arbetsmiljö
26 juni 2020

Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att klimatet på arbetsplatsen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljöarbetet enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det innebär att du som arbetsgivare under en värmebölja, ska i samverkan med skyddsombud genomföra en riskbedömning för att förebygga risken för ohälsa och olycksfall bland personalen.

Arbetstagarna är skyldiga att delta, följa gällande rutiner och uppmärksamma arbetsgivaren om de upptäcker fel. Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna, kan du ställa krav på hyresvärden.

Värmebölja under pågående pandemi


Under denna sommar är det även viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19. Åtgärderna som väljs behöver utformas så att de bidrar till att minska sårbarhet för båda dessa risker.

Hög värme ökar risken för olyckor

Arbetsförmågan påverkas när hög värme inverkar på både kropp och sinne. Kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbetstakten för att minska kroppens värme­produktion. Uppmärksamhet och omdöme försämras och olycksfalls­risker ökar. Humöret påverkas av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress. Detta är viktigt att beakta när arbetet leds och fördelas.

Exempel på åtgärder som kan vidtas:

 • Om ni använder fläktar beakta att luftströmmarna från fläktarna kan öka risken för smittspridning av Covid-19.
 • Skärma av solen vid fönster med persienner, gardiner, solfilm och/eller markis.
 • Stäng av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används.
 • Uppmuntra att dricka mer vatten än vanligt - köp in vätskeersättning.
 • Ha vattenkannor eller motsvarande med kallt vatten/saft i kylskåpen.
 • Tillåta mer informell klädsel.
 • Begränsa fysiskt tunga arbetsuppgifter om verksamheten tillåter.
 • Uppmana medarbetarna att pausa när det finns möjlighet.
 • Om medarbetare vistas i utemiljö; se om möjligt till att det finns skugga/parasoller eller motsvarande.

Läs vidare:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Suntarbetsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 26 juni, 2020 | Senast uppdaterad: 19 augusti, 2020

Relaterade nyheter