• nyhet
  • Corona
  • Kompetensförsörjning
  • Opinion
  • Omställning
29 maj 2020

Debatt: Underlätta för omställning - vi har inte råd att mista kompetens

Debattartikel i Dagens Samhälle (29/5): Vi behöver ge medarbetare som riskerar att bli arbetslösa möjlighet att fortbilda, utbilda och omskola sig, skriver Sobona, SKR, Kommunal, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Läkarförbundet och AkademikerAlliansen.

Sverige befinner sig mitt i en pandemi som har stora konsekvenser på hela samhället och ekonomin. Samtidigt som personal inom välfärden arbetar för högtryck, så blir många i andra branscher permitterade, varslade och uppsagda. Pandemin visar än en gång hur avgörande välfärden är för Sverige. Den visar också hur viktigt det är att vi har stabila system som gör det möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna i verksamheten och på arbetsmarknaden i stort förändras på bara några få veckor.

Kommuner, regioner och kommunala företag har i det här läget inte råd att gå miste om varken befintliga eller potentiella medarbetare. Vi behöver därför ge medarbetare som riskerar att bli arbetslösa möjlighet att fortbilda, utbilda och omskola sig. Lika viktigt är det för personer från andra sektorer som har förlorat sitt arbete att snabbt få tillgång till omställningsinsatser så att de kan få rätt kompetens för arbete i välfärdssektorn.

Det svenska samhället är i ständig utveckling. Vi lever längre och förväntas också att jobba längre. Snabba teknologisprång förändrar arbetsmarknaden i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden. I ett förändrat och förlängt arbetsliv är kontinuerlig fortbildning och kompetenshöjande insatser avgörande framgångsfaktorer. Det gäller inte bara för den person som kompetensutvecklar sig eller den arbetsgivare som anställer den personen. När medarbetare med rätt kompetens utför rätt arbetsuppgifter är det något som driver hela arbetsmarknaden och ekonomin framåt.

Parterna inom kommunal och regional sektor har kommit överens om ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet omfattar 1,2 miljoner anställda och gäller från den 1 maj i år. Avtalet sätter fokus på att trygga arbetstagarnas fortsatta anställning och kompetens utifrån verksamheternas behov av kompetensförsörjning. Parterna avsätter via Omställningsfonden 250 miljoner kronor för kompetenshöjande insatser för medarbetarna under 2020. Vi har därmed tagit viktiga steg för hur verksamheter och medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag kan ställa om till en snabbt föränderlig omvärld.

Vi som kommunala parter menar att vi nu har ett regelverk som är anpassat till vår sektor. Varje sektor bör på motsvarande sätt ta ansvar för sin respektive del av arbetsmarknaden och bära sina lösningar. Det förutsätter att eventuell framtida ändrad LAS är icketvingande, det vill säga dispositiv, för parterna. Vi som parter vill fortsätta vårt ansvarstagande för vårt regelverk.

Svensk arbetsmarknad bygger dock också på ett gemensamt ansvarstagande mellan staten och parterna. Staten har framför allt en viktig roll att spela för att Sverige ska klara att det inom välfärden finns stora kompetensförsörjningsutmaningar, samtidigt som Sverige har en stigande arbetslöshet.

Staten behöver kliva fram och se till att arbetslösa såväl som yrkesverksamma personer, med och utan akademisk utbildning, får ökade möjligheter att fortbilda, utbilda och omskola sig. De personer som behöver omställningsinsatser befinner sig inte sällan mitt i livet och har ett försörjningsansvar. För att de ska kunna ställa om behöver staten se till att utbildningssystemet blir mer flexibelt och att studiefinansieringen får en hållbar lösning. Att få in fler medarbetare med rätt kompetens i välfärden är en nationell angelägenhet som ligger i allas intresse.

För att kickstarta arbetsmarknaden uppmanar vi regeringen att:

  • Sänka kostnaderna för arbetsgivaren vid utbildningsinsatser och slopa arbetsgivaravgiften i de fall arbetsgivaren betalar lön under utbildning.
  • Införa en statlig delfinansiering likt ROT eller RUT - ett kompetensutvecklingsavdrag - när arbetsgivare investerar i utbildning för sin personal.
  • Se över studiefinansieringssystemet och öka möjligheterna till distansutbildning.
  • Uppmuntra regionala samarbeten mellan parterna och högskolor och universitet för att fullt ut få nytta av det välkomna omställningsuppdrag som högskolor och universitet nu får.

Joakim Larsson, ordförande Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation
Tobias Baudin, ordförande, Kommunal
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Anitha Wijkström, ordförande AkademikerAlliansen

Publicerad: 29 maj, 2020 | Senast uppdaterad: 29 maj, 2020

Relaterade nyheter