null
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
28 april 2020

Våga rekrytera smartare - bidra till integration

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Därför driver Sobona Återvinningsuppropet. Ett sätt att rekrytera smartare, bidra till integration och till ett bättre samhälle.

Sobona har initierat ett antal nationella upprop för att skapa smartare rekryteringar. Uppropen synliggör den affärsmässiga samhällsnyttan och kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen. Genom uppropen stöds företag och individer i processen som leder till anställning.

– Vi står bakom Återvinningsuppropet eftersom vi är ett kommunalägt bolag som jobbar för samhällsnyttan och ett hållbart samhälle. Det innebär också ett socialt ansvar där vi tillsammans måste hjälpas åt med att få ungdomsarbetslösa, nyanlända och funktionshindrade in i arbetslivet, säger Ida Blomqvist, renhållningschef på Borab, och fortsätter:

– Ingen mår bra av utanförskap. Det är väldigt viktigt att vi är kreativa och långsiktigt strategiska i vårt arbete med mångfald i rekryteringen, vilket ska spegla vårt samhälle. Vi tar tillvara på kompetens, säkrar resurser och framtida rekryteringsbehov, säger Ida Blomqvist.

– Avfall Sverige verkar för en långsiktigt hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Att stå bakom det här uppropet är att ta samhällsansvar. Det är viktigt att ta tillvara nyanländas intresse för och kompetens inom avfallsområdet, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, 55+ och personer med funktionsnedsättning. 

Läs mer: Till ett arbete via återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Det som är coolt i återvinningsbranschen är att det inte finns någon utbildning som specifikt säger att för att jobba på en återvinningscentral så måste du kunna de här sakerna. Det man kan göra är att man har en tydlig profil, en tydlig kravbild. När man rekryterar vet man exakt vad man efterfrågar. Man kan utbilda dem som kommer nya men man kan också utbilda, kolla och stämma av med befintlig personal om det verkligen är det här de kan? Det blir så många mer effekter i det, säger Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum.

Det finns väldigt många människor med kunskaper som man inte har råd att borste ifrån, och kanske inte tänkt på. Sobona gör det här uppropet för att ge verktyg för att öka mångfalden i din organisation.

– Praktikanter och de som kommer utifrån berikar vårt bolag, de kommer in med kompetenser och nytt synsätt som vi kan lära oss av tillsammans. Så det här är totalt sett ett lärande och en utveckling för bolaget som jag tycker är sund och den är viktig och nödvändig, säger Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall.

Vill du gå med i Återvinningsuppropet? Anslut ditt företag här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Visionen med hållbarhetsarbetet är egentligen att man ska kunna sluta prata om hållbarhet. Att det är det normala. Att inte behöva ha extra insatser för det. På samma sätt är en bred och inkluderande kompetensförsörjning också någonting som ska vara ett normalläge. Så att det blir en affärsnytta att ha en mångfald på företaget genom att då förstår man olika perspektiv och olika behov hos de som vi vill erbjuda våra tjänster till både i dag och i morgon, säger Caroline Sörensen, hållbarhetschef på Affärsverken i Karlskrona.

– Vi på Sobona stödjer våra medlemsföretag med inspiration, kunskap och verktyg i kompetensförsörjningsfrågor där de befinner sig, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona. 

Läs mer om Återvinningsuppropet här: Enklare väg Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 28 april, 2020 | Senast uppdaterad: 08 maj, 2020

Relaterade nyheter