Arbetet med lokala jobbspår har visat sig vara framgångsrikt för medlemsföretagen, inte minst kopplat till verktyg för validering av yrkeskunskaper.
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Yrkesprofiler
  • Inkludering och mångfald
31 mars 2020

Lokala jobbspår - ett sätt att tillsammans lösa både integration och kompetensbehov

I coronakrisens spår har många av Sobonas aktiviteter och projekt ställts in, flyttats fram eller ställts om till digitala mötesplatser. Så också valideringskonferensen som blivit framflyttad till den 10 november. En förhandstitt på innehållet kring jobbspår presenteras redan nu, läs mer här och se filmen om lokala jobbspår.

- I samband med valideringskonferensen ville vi lyfta vårt samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Arbetsmarknaden är satt under press och kommer att förändras ytterligare under coronakrisen, vi tror att de som arbetat förberedande med kompetensförsörjning står väl rustade på andra sidan, säger Conny Larsson som är projektledare på Sobona. 

- Vårt arbete med lokala jobbspår har visat sig vara framgångsrikt för medlemsföretagen, inte minst kopplat till verktyg för validering av yrkeskunskaper, säger Conny Larsson. 

Det här är lokala jobbspår

Lokala jobbspår ska säkra arbetsgivarnas kompetensbehov. Samtidigt innebär det en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden. De lokala jobbspåren utgår från arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher där det finns rekryteringsbehov. I de lokala jobbspåren kan Sobona stötta arbetsgivare med arbetsmodeller, kunskap, nationella yrkesprofiler och verktyg för validering samt stödja i arbetet kring lokala jobbspår inom branscher Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter samt Vatten och Miljö.

Sobona fokuserar på två huvudsakliga inriktningar under 2020:

  • Fortsätta utbilda handledare och lyfta statusen på handledarrollen. Sobona har utbildat 700 personer i sin handledarsatsning och genom att inkludera stöd för språkutveckling på arbetsplatsen kommer även denna viktiga aspekt med på köpet.
  • Det andra spåret handlar om de nationella yrkesprofilerna. Arbetet kring jobbspår hos Renova i Göteborg har skett tillsammans med ABF Vux som ansvarar för svenskundervisningen. Genom att ABF Vux fick tillgång till yrkesprofilerna kunde dessa användas för att skapa underlag för utformning av yrkesspråksutveckling. Sobona kommer tillsammans med DUA-delegationen att utveckla detta arbete under 2020.

Några röster om arbetet med lokala jobbspår:

"De kommunala bolagen har en fördel av att man har jobbat medvetet från arbetsgivarorganisationen för att skapa yrkesprofiler, skapa ingångar i jobb för att man ska kunna ta emot individer på ett enklare sätt. Här finns DUA och Sobona med som kan se till att detta sprids på ett bra sätt till kommunerna och Arbetsförmedlingen lokalt så att man verkligen ser möjligheterna med att skapa bättre förutsättningar för sin kommun."

Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

”Alla har behov av arbetskraft men ingen säger sig hitta arbetskraft och då är det uppenbarligen ett matchningsproblem. Och när man tittar på den tillgängliga arbetskraften blir det tydligt att det är ett rustningsproblem, dvs man behöver stöd för att vara den arbetskraft som arbetsgivaren vill anställa och då kommer vi osökt in på det lokala jobbspåret.”

Susanne Zander, koordinator, Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Valideringskonferensen 2020 har skjutits fram till 10 november, läs mer här Länk till annan webbplats.:

Under konferensen presenteras Sobonas och Dua-delegationens arbete närmare. Göteborg stad och ABF Vux berättar även om yrkesinriktad SFI med stöd av framtagna nationella yrkesprofiler inom återvinning.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om Sobonas aktuella projekt:

https://sobona.se/kompetensforsorjning/enklare-vag Länk till annan webbplats.

Se filmerna om Renovas jobbspår här:


Publicerad: 31 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 01 april, 2020

Relaterade nyheter