null
  • nyhet
  • Corona
  • Sobona
30 mars 2020

Digitala lösningar och fika via Teams

"Tänk om vi kan resa med högre kvalitet efter att krisen lagt sig men med ännu mer utvecklande samtal och relationer,” säger Jonas Alanko, från Sobonas medlem L&T. Så har de tagit fram råd kring distansarbete i och med coronapandemin

Coronapandemin har tagit ett grepp över världen och det påverkar hela samhället. För att minska smittspridningen jobbar nu många på distans och många arbetsplatser har ändrat sina dagliga rutiner.

Sobonas medlem Lassila & Tikanoja (L&T) är verksam inom fastighetsbranschen och för HR-avdelningen behövde man se över vilka råd och riktlinjer för distansarbete som de har.

– Våra råd är att i så liten utsträckning som möjligt göra några drastiska förändringar, i stället är fokus att på kort tid skapa rutiner för att kunna arbeta hemma och acceptera att det av naturliga skäl inte är samma sak som att jobba på sin ordinarie arbetsplats, men att det kan finnas fördelar med de nya rutinerna. Just fördelarna är viktiga att fokusera på när det inte alltid är självvalt att jobba hemifrån, berättar Jonas Alanko, som jobbar på HR-avdelningen på L&T.


Är det några råd som ni har haft länge eller fick ni lov att fram råden nu?

– Det är inga nya eller revolutionerande råd vi har rullat ut. Det är snarare så att vi människor i alla tider fått anpassa oss till stora och små förändringar, ibland är de långtgående och ibland är de kortvariga förändringar. Vi utsätts dock alltid för förändringar. Förändringar är ett tillstånd inte en händelse. Det gäller att identifiera hur vi annars hanterar förändringar i vardagen och fortsätta på samma spår.

Hur har ert arbete ändrats i och med coronapandemin?

– Generellt sätt har det inte förändrats dramatiskt, vi följer utvecklingen Covid-19 via en beredskapsgrupp med dagliga träffar i Sverige, lokalt, regionalt och centralt. På tjänstemans nivå, eller snarare för alla som kan/bör jobba hemifrån är fokus på att nyttja alla digitala lösningar som redan finns. Teams och våra övriga sociala plattformar har ökat i användning och därmed också viljan att lära sig ännu mer om hur vi kan samverka online, säger Jonas Alanko.


Jonas Alanko.

Hur har ni jobbat internt för att ta fram dessa råd och riktlinjer?

– När jag först insåg att vi kommer att under en obestämd framtid jobba hemifrån visste jag att det bör göras en snabb och kortfattad information kring hur hemarbete faktiskt fungerar i praktiken.

Det är i princip omöjligt att inte vilja ta hand om disken, städa lite extra eller ta en promenad med hund och så vidare, när man jobbar hemifrån. Därför valde vi att uppmuntra det och acceptera att det är så vi kan tänka när vi sitter framför datorn i hemmet. Det är därför viktigt att försöka sitta vid datorn i 45 minuter och jobba för att sen vika tvätt i 15 minuter och så vidare. Vi utvecklade därför riktlinjer/råd för hur vi kan förhålla oss till att det blir så, snarare än att försöka undvika det.

Vilka är det som har fått dessa råd?

– Samtliga i vår organisation har fått de råden.

Har du några tips till andra av Sobonas medlemmar som nu sitter mitt uppe i detta arbete och ska försöka få till råd och tips till medarbetarna?

– Undvik helt pekpinnar, förbud eller instruktioner. Utgå ifrån att alla vill, vet och kan göra sitt jobb. Använd i stället tillfället till att se hur väl kompetensen är kring Teams och Office 365. Se över de riktlinjer fanns sedan tidigare och fundera över om de kan nyttjas nu eller finns det möjlighet att utveckla verksamheten tack vare att fler än någonsin sitter hemma. Sedan är det väldigt viktigt att våga fråga hur dina anställda mår. Ring, chatta eller ta en fika över Teams. Det gör vi, berättar Jonas och fortsätter:

– Fundera också aktivt över vilka fördelar situationen ger oss. Det kan vara som för oss att vi aldrig rest mindre eller aldrig tidigare uppskattat ett gott samtal så mycket som nu. Tänk om vi kan resa med högre kvalitet efter att krisen lagt sig men med ännu mer utvecklande samtal och relationer, avslutar Jonas Alanko.

Läs mer om hur Sobona arbetar med corona här: Coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 30 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 30 mars, 2020

Relaterade nyheter