John Nilsson, förhandlingschef på Sobona: De kommunala företagen behöver nu lägga allt fokus på att hantera de olika konsekvenserna av coronaviruset.
  • nyhet
  • Corona
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
27 mars 2020

​Avtalsrörelsen 2020 förlängs

Sobona och SKR har enats med de fackliga organisationerna om att förlänga samtliga löne- och villkorsavtal till den 31 oktober. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att verksamheterna är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. Parterna inom kommun- och regionsektorn har därför enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020.

- De kommunala företagen behöver nu lägga allt fokus på att hantera de olika konsekvenserna av coronaviruset. Det handlar om att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre men även att trygga leveransen av el och vatten och annan samhällskritisk verksamhet. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Beslutet att skjuta upp förhandlingarna är fattat av arbetsgivarorganisationerna Sobona och SKR samt samtliga fackliga motparter.

- Både arbetsgivare och fack eftersträvar bra och långsiktigt hållbara avtal. Vår gemensamma bedömning är att det inte finns tillräckligt goda förutsättningar att åstadkomma detta under de närmaste månaderna. Det viktigaste nu är att säkerställa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö och en god vård och omsorg, säger John Nilsson.

Några avtal löper ut den 31 mars, andra den 30 april och sedan finns även några med som löper ut i slutet av augusti och september. Samtliga dessa är nu förlängda och löper istället ut den 31 oktober. Avtalen som Sobona tecknar tillsammans med SKR rör totalt omkring 500 medlemsföretag i Sobona med ca 60 000 medarbetare.

Avtalen som Sobona förhandlar självständigt omfattar totalt drygt 600 företag med sammantaget drygt 35 000 medarbetare.

Publicerad: 27 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 27 mars, 2020

Relaterade nyheter