Per Nordenstam, vd på Sobona
  • nyhet
  • Corona
26 mars 2020

Låt inte företagens driftsform stå i vägen för reglerna om korttidspermittering

I ett öppet brev till finansutskottet föreslår Sobona att reglerna om korttidsarbete också ska omfatta alla arbetsgivare, oavsett driftsform, som arbetar på uppdrag kommuner och regioner.

- En stor andel av Sobonas medlemmar är helt privatägda företag inom vård, skola och omsorg och det förefaller som att vård- och omsorgsgivare som arbetar på kommuner och regioners uppdrag inte omfattas av det föreslagna regelverket. Det är mycket angeläget att arbetsgivare som driver verksamhet som finansieras av allmänna medel också kan nyttja reglerna, annars riskerar de att behöva säga upp personal eller gå i konkurs, säger Per Nordenstam, vd på Sobona. 

Coronaviruset sätter det svenska samhället under mycket stor press. Verksamheter ställs inför utmaningar och plötsliga förändringar som inte upplevts tidigare. Detta gäller även för de kommunala företagen som dagligen levererar samhällsnyttiga tjänster i hela Sverige.

Utmaningarna de kommunala företagen ställs inför varierar kraftigt. Inom företag som verkar inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg har man stora utmaningar att bemanna de hårt belastade verksamheterna, medan man inom folktandvård, flygplatser, öppenvård, muséer, arenor/evenemangsbolag, badhus med flera upplever ett fullständigt tvärstopp i sina verksamheter. Intäkterna har för vissa kommunala företag helt försvunnit. Några av dessa omfattas av Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och kan söka stöd från Tillväxtverket men flera hundra företag som är medlemmar i Sobona saknar den möjligheten som lagen är formulerad idag.

Sobona föreslår:

 - Att reglerna om korttidsarbete också omfattar alla arbetsgivare, oavsett driftsform, som helt eller till del ägs av, eller som arbetar på uppdrag av, kommuner och regioner.

- Att regeringen säkrar att kompensationen för merkostnader till följd av virusutbrottet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kommer samtliga vård- och omsorgsgivare, oavsett ägande eller driftsform, till del.

Brevet till Finansutskottet undertecknas av Joakim Larsson (m), ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och Per Nordenstam, vd på Sobona.

Läs vårt öppna brev till Finansutskottets ledamöter 24/3 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 26 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 26 mars, 2020

Relaterade nyheter