• nyhet
  • Krisberedskap
26 mars 2020

​Sobona, SKR och Vårdförbundet överens om krislägesavtalet

Sobona och SKR har undertecknat krislägesavtalet med Vårdförbundet. Därmed har samtliga fackliga motparter som Sobona har gemensamt med SKR nu undertecknat avtalet.

− Det är oerhört angeläget att alla fackliga organisationer inom välfärden nu har undertecknat avtalet. Om krislägesavtalet skulle aktiveras så gäller samma villkor för samtliga 1,2 miljoner medarbetare i vår sektor, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola och räddningstjänst, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt för SKR:s förhandlingsdelegation.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.Avtalet möjliggör in- och utlåning av personal mellan drabbade arbetsgivare, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. Coronavirusets effekter på bemanningen i vården och omsorgen skulle kunna vara exempel på en situation där krislägesavtalet skulle kunna aktiveras.

− Innan krislägesavtalet kan aktiveras behöver de möjligheter som finns i våra befintliga avtal vara helt uttömda. Exempelvis att omfördela personal inom ett avtalsområde eller att låta medarbetare från andra avtalsområden vikariera där det bäst behövs, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt SKR:s förhandlingsdelegation.

− Vi har daglig kontakt med arbetsgivare om det läge de befinner sig i. Välfärdens verksamheter, framför allt hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, är hårt ansträngda, men i nuläget ser vi inte att det är nödvändigt att aktivera krislägesavtalet, säger Joakim Larsson.

Krislägesavtalet är uppdelat så att det kan tillämpas både på arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge och på arbetstagare som redan är anställda inom kommuner, regioner och de kommunala företagen.

Fakta om krislägesavtalet

  • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Följande parter har undertecknat krislägesavtalet:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

OFR:s förbundsområde Läkare

OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Akademikeralliansen

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Brandmännens Riksförbund

Publicerad: 26 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 26 mars, 2020

Relaterade nyheter