• nyhet
  • Corona
12 mars 2020

Information om avskaffat karensavdrag

Covid-19: ​Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Besked om hur detta ska hanteras rent praktiskt av arbetsgivare och arbetstagare saknas idag men vi återkommer så snart vi kan med mer information.

Regeringen har vid en presskonferens den 11 mars 2020 meddelat att karensavdraget avskaffas under en tidsbegränsad period om en och en halv månad räknat från och med den 11 mars. Enligt information från Regeringen kommer staten att ta hela ansvaret för kostnaden, det kommer inte att föras över på arbetsgivarna. Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen.

Att karensavdraget slopas innebär alltså inte att avdraget tas bort från Lagen om sjuklön, men däremot ska den enskilde arbetstagaren få ersättning för karensavdraget.

Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Utifrån detta kan antas att arbetsgivaren ska fortsätta dra karensavdraget som tidigare från sjuklön, och det blir arbetstagaren som får söka sjukpenning för att ersätta karensavdraget från Försäkringskassan. Alternativt kommer arbetsgivaren behöva sammanställa kostnaden och kräva ersättning från Försäkringskassan i efterhand. Riktlinjer för hantering är dock inte fastställda ännu men kommer säkerligen inom kort efter beslut.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerat 2020-03-12, Informationen uppdateras löpande.

Publicerad: 12 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 18 mars, 2020

Relaterade nyheter