Svante Randlert föreläser på Sobonas ledarskapsdagar i november 2019.
  • nyhet
  • Ledarskap
  • Sobona
06 mars 2020

​Chefen har medarbetare, drömledaren har följare

Idag lanserar Svante Randlert, författare, föreläsare och influencer sin nya bok Drömledarskapet. Svante Randlert skriver om ett ledarskap som präglas av tillit och medmänsklighet. Läs vår exklusiva intervju med Svante om ledarskap, kommunala företag och nästa generation organisation som karaktäriseras av nätverk i stället för hierarkier och ledare som har följare istället för medarbetare.

Svante Randlerts spaningar och insikter ligger helt rätt i tiden: I Davos avslutades just ’World Economic Forum 2020’. Världens mäktigaste samling för den globala ekonomiska situationen, och överallt talas det om en ny typ av ledarskap; ett känslosammare och mer empatiskt ledarskap, där chefer på riktigt bryr sig om människor – och förstår dagens sociala frågor lika väl som de ekonomiska.

- Som ledare arbetar du för medarbetarna inte tvärtom, medarbetare följer allt mer en person inte en yrkesroll, du kan vara chef till yrket men ledarskapet kommer med dig som person, säger Svante Randlert.

Drömledarskapet levererar enligt Svante Randlert en tydlig vision och genererar följare. Där medarbetarna behöver ha ett självledarskap och arbeta med glädje mot visionen och känna trygghet och tillit. På så vis menar han att det skapar och genererar medarbetarengagemang och leveranser vilket gynnar alla i organisationen.

Människor lämnar inte företag, de lämnar chefer. En första insikt att ta in och som kan kännas lite jobbig: 79% anger att det beror på brist på uppskattning skriver Svante Randlert i boken. Brist på erkännande och uppskattning är alltså den största risken för att medarbetare slutar, eller stannar kvar och helt enkelt inte presterar. Det här betyder mer än lön, autonomi och utbildning.

Varför har du skrivit Drömledarskapet?

Det gick jättebra för den första boken som har haft väldigt många läsare. Många chefer som har läst har kommit med frågan: ”Vad ska jag som ledare göra för att bli bättre? Inte som organisation utan som ledare!” Därför har jag skrivit den här boken. Inom ledarskapsforskning ser vi en exponentiell utveckling och det finns så mycket profeter. Av allt det jag tagit del av i form av tidigare insikter och forskning har jag kokat ner det till en kokbok med receptet för ledarskap efter 2020. Jag har tillsammans med mitt team i över ett år genomfört ett omfattande researcharbete på alla omgivningar som ställer höga krav på ledarskap. Vi har gått igenom alltifrån nobelprisvinnande ekonomisk teori och psykologi till vedertagen behovsteori, toppmodern elitidrottspsykologi samt militära insatsstyrkor. Litegrann med en uppmaning till alla chefer: Det här är vad du måste göra.

I Drömledarskapet beskriver Svante att tydlighet, tillit och respekt är avgörande i ledarskapet när graden av självledarskap och ansvar ökar. Han skriver också att utveckling går från chef till ledare, från profession till relation och från privat till personlig. Att ledarskapet ska förmedla vision, värme, syfte och sprida ljus och kraft.

Vad är dina bästa tips till våra medlemmar kopplat till den här förflyttningen?

Oj! Supersvårt att sammanfatta. Svaret på den frågan är rubrikerna till de tio kapitlen i boken. Om vi inte gör de här tio sakerna så kommer vi inte få följare. Vi får vad vi förtjänar. Huvudessensen är att bäst lag och bäst relationer vinner. Hur man lyckas med det är de tio rubrikerna. (Här kommer de, reds. anm.)

1. Att bry sig

2. Att reflektera

3. Att skapa värde

4. Att övertyga

5. Att skapa förutsättningar

6. Att autonomisera

7. Att förädla

8. Att experimentera

9. Att batterinivå-reglera

10. Att visualisera

Hur börjar man den här resan på bästa sätt?

Allt börjar och slutar med ledarskapet. Det handlar inte om vem vi är och vad vi redan vet, utan om vad vi gör, det upprepar jag som ett mantra genom boken: Chefer och ledare måste sluta med skedmatning och med det menar jag att vi har varit för mycket i hur:et. Tillitens kärna är involvering. Att leda i 2020-talet går från att instruera till att involvera. Nu kommer ledare att ha mer fokus på varför och vad, att skapa involvering innebär att släppa hur:et. I samma mening behöver vi tydliggöra vad och varför.

Vad menar du med ”Jaget för laget”

Det är pudelns kärna i boken. Vi har i årtionden sagt ”laget före jaget” eller ”jaget före laget”. Men jag menar att de bästa lagen har jaget för laget. Ska du fort fram gör det själv, ska du gå långt - gå tillsammans.

Är det enklare för organisationer med ett tydligt syfte att skapa ”jaget för laget”?

Ja men se upp med kallet, ju starkare syfte och kall man har, desto starkare ”purpose” med uppdraget, vilket medför större risker att man skapar ohälsa. I ”syftesbranscher” är det ännu viktigare att man får jobba med sitt syfte. Ta en läkare som vill rädda liv som exempel, det är det hen brinner för och som skapar engagemang och driv, då ska man inte dränka dem i administration. Det skapar negativt engagemang – när inte förutsättningarna finns för att jobba med det medarbetaren vill, eller är anställd för att göra.

Vilka fördelar har de kommunala företagen?

Det finns två sidor av det myntet: Jag ser ett tydligt paradigmskifte idag. För tidigare generationer har syftet varit att arbeta. Nu arbetar vi med ett syfte. Det är en stor skillnad från tidigare arbetsliv och det är också medlemmarna i Sobonas största styrka. Andra arbetsgivare behöver hitta på ett syfte. Det har ni redan.

Läs mer på www.dromledarskapet.se Länk till annan webbplats.

Sobona om ledarskap:

Ledarskapet är nyckeln till god kompetensförsörjning, välmående organisationer och bra resultat. Därför arbetar vi med kompetenshöjande och kvalitativa utbildningar och andra medlemserbjudanden inom ledarskapsutveckling. Sobonas Ledarskapsakademi i samarbete med Handelshögskolan Executive Education är ett skräddarsytt och exklusivt erbjudande för våra medlemmar inom ledarskapsutveckling. Läs mer här  Länk till annan webbplats.

Publicerad: 06 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 06 mars, 2020

Relaterade nyheter