Jamtli är ett friluftsmuseum/temapark med en bred verksamhet som tar in upp till 30 praktikanter på ett år. Receptionen som praktikplats för en nyanländ person är ett bra sätt att träna sig i språket och snabbt komma in i alla delar av verksamheten.
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Yrkesprofiler
28 februari 2020

​Satsningar på validering inom bransch besöksnäring och kulturarv

Sobona arbetar med validering och stödjer bransch besöksnäring och kulturarv under 2020 i processen att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning. Ett exempel är Jamtli i Östersund som har kommit långt i sin process att arbeta med mångfald, inkludering och kompetensförsörjning. Sobona tillhandahåller verktyg som stöd i detta arbete.

Som ett led i arbetet med att skapa enklare vägar in till arbete i flera av Sobonas branscher används verktygen yrkesprofilering och validering. Yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv är ett projekt med syfte att skapa yrkesprofiler som förklarar vad som behövs inom ett specifikt yrke. Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Syftet med projektet är att nationellt initiera enklare, tydligare och kvalitetssäkrade vägar in i arbete inom besöksnäring och kulturarv.

- Genom projektet ges kommunala medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv bra förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid. Det är viktigt att det sker på ett sätt som tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag, säger projektledaren på Sobona Conny Larsson.

Jamtli är ett friluftsmuseum/temapark med en bred verksamhet som tar in upp till 30 praktikanter på ett år. Receptionen som praktikplats för en nyanländ person är ett bra sätt att träna sig i språket och snabbt komma in i alla delar av verksamheten. Att vara flerspråkig ses också som en stor tillgång för Jamtli eftersom de har besökare från hela världen och dessutom uppstår en lärandekultur för de anställda.

- Vi vill inte bara förmedla historia, vi vill också få in mångfalden i museet, att man får ta del av varandras historia, säger HR-chefen Pernilla Bäckström.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Branschen tar emot ett stort antal praktikanter och säsongsarbetare varje år. Under årets främjandeprojekt har behovet att synliggöra värdskap tydliggjorts. Inte minst behövs betydelsen av kundbemötande synliggöras, vilket är en kompetens som efterfrågas i en lång rad olika yrkesområden.

Validering säkerställer kunskaper, färdigheter och kompetenser

Tanken med projektet är också att stötta kommunala medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv så de kan erbjuda praktikplatser under tydliga former. Kunskaper, färdighet och kompetenser ska kunna valideras för att säkerställa behov som finns i branschen. Tack vare validering hamnar fokus på kunnande och rätt beteende och mindre på egenskaper, språkkunskaper och bakgrund.

- Inom besöksnäring erbjuder vi oftast en immateriell produkt, en upplevelse. Värdskapet blir av stor/största betydelse för gästen/kunden. Genom att tydliggöra vad man faktiskt behöver kunna i och med de nationella yrkesprofilerna och därigenom synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet, underlättas en inkluderande kompetensförsörjning, säger Claes Blomgren, HR-chef, Fyrishov i Uppsala.

Projektet ger möjligheter att påvisa det arbetsplatsförlagda lärandet och underlättar matchning. Arbetet sker med stöd av Nordiskt Valideringsforum och OCN-metoden.

Genom att vara med i projektet får medlemsföretagen nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

För mer information kontakta: 

Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning, tel: 08-452 72 71

Publicerad: 28 februari, 2020 | Senast uppdaterad: 02 mars, 2020

Relaterade nyheter