null
  • nyhet
05 februari 2020

Vattenuppropet - ett sätt att skapa samhällsnytta på riktigt

Sobonas medlemmar inom Vatten och Miljö har mobiliserat sig inom Vattenuppropet – ett nationellt upprop för att skapa smartare rekryteringar och göra skillnad på riktigt. Uppropen syftar till att ge verktyg för framtidens kompetensförsörjning hos medlemsföretagen, samt att inspirera och stödja företag och individer i processen som leder till anställning för personer med rätt kompetens.

Som stöd finns Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning. Genom att vara med i uppropet förbinder man sig att jobba aktivt med att driva mångfaldsfrågor och visionen är att alla bolag inom Sobona tar emot en nyanländ praktikant.

-Branschen står inför stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens. Vi måste vidga våra vyer och tänka lite större. Inkludering och mångfald ska vara en naturlig del i detta. Välkomnar man olikheter i företag skapar man förutsättningar att våga vara mer kreativ och ta egna initiativ, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten och Avfall.

Många medlemsföretag har verksamhet inom flera områden, exempelvis energi, VA och återvinning. Där kan det finnas tydliga synergieffekter och möjligheter genom att använda framtagna yrkesprofiler och använda validering, skapa nya möjligheter till insteg och kompetensförsörjning.

-Jag hoppas att fler kan få inspiration att göra skillnad och se den här förflyttningen, det gör mig varm i hjärtat, säger Mats Rostö, vd på Nacka Vatten och avfall.

Några ord från branschen:

- Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald och ett starkare arbetsgivarvarumärke, säger Tomas Blomqvist, vd på Vakin.

- VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenser är en självklar resurs att använda, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

- Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala vatten och avfall.

- Vi verkar i en bransch med stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, och därför är inkluderingsarbetet en viktig del av Nacka vatten och avfalls kompetensförsörjningsstrategi., säger Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall.

-Vi vill skapa ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg, säger Lena Blad, vd på Gästrike Vatten.Yrkesprofileringen inom VA är även en förlängning av projektet ”Till ett arbete via återvinning” I projektets första fas som innefattade yrkesprofilering inom återvinning lyftes ett behov av att även inkludera VA-verksamhet i projektet. Tillväxtverket godkände detta i förlängningen av projektet.

- För NSVA har det varit värdefullt att få delta tillsammans med Sobona och Nordiskt Valideringsform och kartlägga roller som vi ser är kritiska för att möta morgondagens och framtidens behov.

Anna Holmstedt Bergander, hr-manager Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

Mer om Till ett arbete via återvinning

https://sobona.se/kompetensforsorjning/enklare-vag/aktuella-projekt/till-ett-arbete-via-atervinning Länk till annan webbplats.

Mer om yrkesprofilering inom VA

https://sobona.se/kompetensforsorjning/enklare-vag/aktuella-projekt/yrkesprofilering-inom-va Länk till annan webbplats.

Mer om yrkesvalidering

https://sobona.se/kompetensforsorjning/enklare-vag/verktyg/yrkesvalidering Länk till annan webbplats.

På vår webbplats finns mer material att ta del av och där kan ni också anmäla er till Vattenuppropet och aktivt driva mångfaldsfrågor på er arbetsplats.

Till Vattenuppropet Länk till annan webbplats.

Publicerad: 05 februari, 2020 | Senast uppdaterad: 05 februari, 2020

Relaterade nyheter