• nyhet
25 november 2019

Nationella yrkesprofiler utvecklar den strategiska kompetensförsörjningen inom Energibranschen

Energibranschen kommer att ha stora rekryteringsbehov av många olika yrkeskategorier under en överskådlig tid framöver. Inom skolan och utbildningsväsendet finns idag inga definierade yrkeskategorier, vilket är en utmaning för energibranschen: - Vi har ett problem som arbetsgivare om vi vet vad en influencer gör men inte vad en ingenjör gör, säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi.

Nu när Sobona tillsammans med bland annat Kommunal och Seco tagit fram nationella moduler i yrkesprofilerna ger det en samsyn i branschen kring vad som krävs i det här yrkesområdena. Har man den klarheten utifrån yrkesprofiler så blir det en vinst utifrån att arbetsgivare lättare kan rekrytera, alternativt kompetensutveckla sina medarbetare. Eftersom en del av modulerna i yrkesprofilerna ser likadana ut inom flera yrken underlättar det även för medarbetare att byta yrkesbana och bygga på med ytterligare moduler. 

- Det möjliggör även strukturerade insteg och yrkesintroduktion, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona. 

- Med yrkesprofiler blir det mycket lättare att bygga på sin kompetens med flera byggstenar. I dag rekryteras 85 procent av all personal från den egna branschen, det blir ingen påfyllnad utifrån. Ett önskat läge vore att utgå från miniminivåer och veta vad vi vill att medarbetarna ska kunna när de börjar. Då kan vi bygga på deras kompetens och utveckling utifrån vad branschen behöver, menar Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare, Nordiskt valideringsforum.

Som stöd finns Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning. Sobona har utvecklat nationella yrkesprofiler tillsammans med Kommunal och Seko för att möjliggöra att yrkesintroduktion och kompetensutveckling kan ske mer systematiskt och kvalitetssäkrat i förhållande till verksamhetens behov och sätta det arbetsplatsförlagda lärandet i en kontext. Arbetet med yrkesprofiler är välkommet inom energibranschen: 

- Det handlar om att samarbeta mellan de olika funktionerna, HR har en jätteviktig roll att fylla; att skapa förutsättningar för att ha en bra praktik. Men i själva genomförandet så krävs det att våra affärsområden bidrar med sina expertisområden och sitt handledarskap, säger Håkan Jönsson, vd Gävle Energi.

Fakta: SeQF och OCN

SeQF: Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Framework. Många europeiska länder är anslutna. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

OCN: Validering innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. Då behövs en kvalitetssäkrad metod som ser till att man beskriver det man behöver kunna. Och att man sedan kan kartlägga, bedöma och granska vad personen faktiskt kan. För detta används OCN-metoden (Open College Network).

Fakta Yrkesprofiler inom Energibranschen

Inom ramen för Nordiskt Valideringsforums kvalitetssäkrade metod (OCN-metod) har en nationellt förankrad panel med bland annat Energiföretagen Sverige, Kommunal, Seko, Arbetsförmedlingen, Åsbro Kursgård samt en rad energibolag (Kraftringen, Gävle Energi, Luleå Energi, Nacka Energi, Öresundskraft och Övik Energi), varit med och kvalitetssäkrat nedanstående yrkesprofiler

  • Distributionselektriker - belysning och stolparbete
  • Distributionselektriker - fördjupning
  • Beredare
  • Driftstekniker – Elnät
  • Kundservice

Profilerna utvecklades i två nivåer, dels en grundläggande för insteg/yrkesintroduktion, dels på en kvalificerad nivå. I arbetet utvecklades även grundläggande kompetensprofiler för handledare och språkutvecklare i SEQF-format för att ytterligare sätta fokus på handledarrollen.

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 25 november, 2019 | Senast uppdaterad: 18 december, 2019

Relaterade nyheter