null
  • nyhet
  • Inkludering och mångfald
02 oktober 2019

Lokalt jobbspår är vägen för Renova

Renova startade tidigare i år upp ett lokalt jobbspår för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration genom arbete i regionen. I projektet, som drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad, ABF Vux och Sobona, varvas nu svenskundervisning med praktik, C-körkortslektioner och yrkeskompetensbevis.

Stort kompetensbehov i branschen

Det råder en stor brist på yrkeschaufförer i Sverige vilket innebär att företag får bredda sin rekryteringsbas och hitta nya sätt att rekrytera på. För Renovas del landade det i ett lokalt jobbspår bestående av flera moduler där svenskundervisning varvas med praktik, C-körkortslektioner och yrkeskompetensbevis.

- I vanliga fall så letar vi efter rätt kompetens och sedan anställer vi, nu bygger vi på kompetensen hela vägen, säger Sofia Westergaard, hr-specialist på Renova.


Så fungerar jobbspåret

Jobbspår innebär ett fördjupat samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och ett eller flera lokala företag där utbildning och praktik skräddarsys för att förbereda de nyanlända för arbetsgivarnas kompetensbehov och där deltagarna i jobbspåret senare får möjlighet att ansöka om anställning. I Renovas jobbspår stöttar Sobona med arbetsmodeller och kunskap, nationella yrkesprofiler och verktyg för validering. Sobona har även bidragit till förberedelserna av arbetsplatsen genom att utbilda 300 chaufförer i handledning.


Praktik och språkutveckling

- Kombinationen av teorin och praktiken är oslagbar för språkutvecklingen, säger Mats Ljungqvist som är språklärare på ABF Vux och leder svenskundervisningen för de 17 deltagarna i Renovas jobbspår.

Handledarna är vägen in till yrket för deltagarna, de leder praktiken och visar hur arbetsuppgifterna genomförs, hur arbetsplatsen fungerar och är även ett viktigt stöd i deltagarnas språkutveckling utanför klassrummet.

- Jag har läst svenska i sex månader, i början pratade jag inte så mycket och förstod inte så mycket. Nu efter tre månader förstår jag jättemycket och jag pratar mycket svenska med min handledare, säger Hiwet Alem som är en av deltagarna i Renovas jobbspår.

Synliggöra det arbetsplatsförlagda arbetet

Genom att kombinera olika insatser och påvisa progression i lärandet och samtidigt stödja språkutveckling skapas en väg till breddad rekrytering. Att synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet och samtidigt visa vad man faktiskt behöva kunna för bli anställningsbar i ett specifik yrke är tillsammans med det långsiktiga målet att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden och nya sätt att rekrytera bakgrunden till att Sobona driver inkluderande kompetensförsörjning.

- Hälften av de som har kommit till Göteborg är kortutbildade. Det finns alla möjligheter att utbilda dem för att få arbete, säger Ulf Wallin från arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad. 


Läs mer

  • En del av projektet Till ett arbete via återvinning
    Renovas jobbspår är en del av projektet Till ett arbete via återvinning som drivs av Gästrike återvinnare, Kommunal, Nordiskt valideringsforum, Renova och Sobona med finansiering från Tillväxtverket. Läs mer om projektet
  • Breddade rekryteringsvägar och enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända
    Med stöd från Arbetsförmedlingen driver Sobona tillsammans med Kommunal och Seko ett uppföljande främjandeprojekt för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Läs mer om projektet
Publicerad: 02 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter