Foto: MediCarrier
  • nyhet
  • Handledning
28 juni 2019

MediCarrier: ''Sobonas handledarutbildning har gett oss verktygen att arbeta vidare med introduktion’’

För att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats och höja anställningsbarheten valde MediCarrier att satsa på introduktion och handledarskap med hjälp av Sobonas handledarutbildning.

För att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats och höja anställningsbarheten valde MediCarrier att satsa på introduktion och handledarskap med hjälp av Sobonas handledarutbildning. När diskussioner med VD Annika Berthold och övrig ledning började föras om medarbetarskapet i början av 2018 förstod den då vikarierande HR-chefen Kristiina Söderlind att det fanns utvecklingsmöjligheter inom flera områden som rör medarbetarskapet.

- Vi har fått verktygen att arbeta vidare med introduktion och det finns en ny möjlig karriärväg framför allt inom lagerverksamheten, säger Kristiina.

Sobonas medlemsföretag MediCarrier lagerför och transporterar sjukvårdsartiklar för Region Stockholm, och ungefär hälften av samtliga 150 anställda arbetar inom lagret. Där finns det stor mångfald och flera medarbetare som arbetat länge, men även höga ohälsotal. Kristiina läste om Sobonas handledarutbildning och insåg att det vore någonting för dem.

- Jag insåg att handledarskapet skulle kunna vara ett svar för oss i flera frågor, så som kompetensutveckling och karriärväg, hälsofrämjande arbetsplats och ambassadörskap med stolta medarbetare. Satsningen på introduktionen, som nu är utformad individuellt och för grupp, har hjälpt oss att kommunicera tydligt om varför vi finns till, vad vårt uppdrag är, hur vi är organiserade och hur vi ska bidra till vårt resultat. Detta är grunden på en arbetsplats. Vi hade inte strukturerat och involverat så många i introduktionen tidigare, men nu såg vi en möjlighet att göra det.

Rekrytering av handledare

Rekryteringen påbörjades våren 2018 och följde deras vanliga process. Sara Hansson, HR-specialist, och Morten Sandstå, driftchef, träffade och intervjuade samtliga som lämnat intresseanmälan. 15 handledare rekryterades och de fick sedan gå den företagsbeställda handledarutbildningen som genomfördes i två etapper med Conny Larsson, Johan Frisö och Giggi Langlet från Sobona.

- Utbildningen blev som en kick off och var väldigt uppskattad. Nu har vi gemensamma möten minst en gång i månaden och har skapat vårt introduktionsprogram för alla delar av lagerverksamheten och adderat handledarnas kompetens med säkerhetstänk, arbetsmiljö och incidentrapportering. Vi kan använda verktygen väldigt brett.

För två av handledarna har deras roll hjälpt dem vidare i organisationen. När lagret omorganiserades i våras skulle antalet arbetsledare utökas, och vid den rekryteringen var erfarenheten som handledare meriterande.

- De var aktiva och vi hade sett dem i en annan roll med nya arbetsuppgifter. Handledarutbildningen ger även självförtroende och vi hoppas att detta kan locka fler till framtida handledarroller.

Det fortsatta arbetet

MediCarrier fortsätter arbeta med medarbetarskapet genom regionens värdeord: kompetens, pålitlighet, samverkan och öppenhet. Redan nu har de börjat rekrytera ytterligare fyra stycken handledare. Och nu finns intresse i alla delar av företaget att delta.

- Under hösten erbjuder vi språkutveckling i svenska. Vi vill även fortsätta med kompetensutveckling inom arbetsmiljö och säkerhet.

MediCarriers bästa tips

  • ’’Kontakta Sobona och ta del av det material och verktyg som finns. Det är en bra start och stöd’’
  • ’’Få ledningens stöd. En sådan här satsning tar initialt tid men är väldigt värdefull på sikt för organisationen. Våra chefer blir får nu ett bra stöd vid introduktionen.”
  • ’’Ha en bra grund. En sådan här satsning behöver ett sammanhang för att bli meningsfullt för hela verksamheten. Till exempel att det är en del av vårt medarbetarskap och arbetsmiljöarbete. Viktigt att många blir sedda och involverade och därmed får en nytändning. Det här ska inte bli en skrivbordsprodukt utan riktiga och viktiga arbetsuppgifter.’’

Foto: MediCarrier AB

Publicerad: 28 juni, 2019 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter