null
  • nyhet
  • Inkludering och mångfald
28 juni 2019

Kedja av insatser skapar långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Affärsverken i Karlskrona arbetar aktivt och strukturerat med inkluderande kompetensförsörjning. För kundservicemedarbetaren Roushan Arkhatib öppnades en möjlighet genom praktikplats med språkutveckling där Sobonas verktyg ger nya möjligheter genom god introduktion och handledarskap.

VD Tomas Eriksson såg tidigt att Affärsverken behövde bli bättre på mångfald och inkludering som en del i att framtidssäkra Affärsverkens kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Vi såg möjligheterna att snabbt börja utbilda handledare för att fortsätta utveckla introduktion av nya medarbetare. Det skapar nytta för verksamheten, individen och hela samhället där vi verkar, säger Tomas Eriksson.

Se filmen om handledarsatsningen på Affärsverken: Strategisk kompetensförsörjning - från ord till handling:

Praktikplats blev fast anställning

Roushan Alkhatib hade siktet inställt på att arbeta på Affärsverken och möjligheten öppnade sig genom en praktikplats som förmedlades av Karlskrona kommun och Integrationscenter. Från första början har hon aktivt tagit möjligheten att använda svenska i sin praktik. Genom ett strukturerat handledarskap på arbetsplatsen fanns förutsättningarna att skapa den bästa introduktionen och att våga prova.
- Det har gett mig självförtroende och självständighet att känna att jag verkligen bidrar till verksamheten och samhället. Affärsverken bidrar till samhällsnyttan inom så många olika områden och det vill jag vara en del av, säger Roushan Alkhatib som idag är fast anställd på Affärsverken.

Språket som tillgång och kompetens

Genom praktikplatsen har Roushan fått möjlighet att på kort tid få en stark utveckling av sitt yrkesspråk och hennes språkkunskaper är en tillgång i bemötande med Affärsverkens kunder. Här finns en direkt koppling till hållbarhetsarbetet och affärsnyttan:
- Visionen med hållbarhetsarbetet är ju egentligen att man ska kunna sluta prata om hållbarhet, det ska vara normalläget. På samma sätt kan man se en att bred och inkluderande kompetensförsörjning också är ett normalläge, det skapar affärsnytta att ha en mångfald på företaget, genom att man ser och förstår olika perspektiv och behov hos de som Affärsverken erbjuder tjänster till, både idag och imorgon, säger Caroline Sörensen som är hållbarhetschef på Affärsverken.

Integrationscentrum har varit ett stöd i processen och ser kommunikation och handledarskap som kompetenser som gynnar alla på arbetsplatsen, inte bara personer som inte har svenska som huvudspråk:
- Här har man byggt upp en stödstruktur i det kommunala bolaget med handledare där man hjälper till att skapa en god introduktion och det är avgörande, säger Anna Holmberg, avdelningschef på Integrationscentrum.

Sobonas medlemserbjudande en viktig länk i kedjan

Conny Larsson arbetar med Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning: 

- En stor utmaning är att hitta relevanta språkpraktikplatser som leder till en fortsatt anställning och som ger förutsättning för deltagaren att visa det den verkligen kan. Affärsverken speglar hela kedjan av insatser från att de gick med i Sobonas Energiupprop, har utbildat ett 30-tal handledare och synliggör sin företagskultur genom introduktionen.

Filmen från Affärsverken visar på nyttan för samhället, företaget och individen och är ett av många bra exempel på hur man kan arbeta lokalt med kompetensförsörjning och inkludering:
- Genom att arbeta strukturerat och långsiktigt skapar våra verktyg tillsammans med en organisation som bestämt sig att arbeta aktivt nya rekryteringsvägar. Här blir det tydligt att genom att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen så skapas en ny rekryteringsväg, säger Conny Larsson.

Mer information om Sobonas verktyg

  • Fortsättning av kedjan är att Energiuppropet rullar vidare med stöd av Arbetsförmedlingen, handledarutbildning och nu även yrkesprofilering inom energibranschen, som ett kontinuerligt medlemserbjudande på Sobona. Läs mer här
  • Sobona har även tagit fram en nationell yrkesprofil för kundservicemedarbetare med stöd av Skolverket, för att synliggöra en yrkesroll som har en stor betydelse internt och som också är i omvandling.

Läs mer

Publicerad: 28 juni, 2019 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter