• nyhet
  • Sobona
21 maj 2019

Ny bolagsstyrelse i Sobona AB

Vid bolagsstämman den 14 maj 2019 utsågs en ny styrelse för Sobona AB. Stämman röstade enligt valberedningens förslag och den nya styrelsen konstituerades vid ett första möte den 15 maj. Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, omvaldes till ordförande och Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, till vice ordförande.

Ordinarie ledamöter i Sobona AB:

Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, ordförande, omval
Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, vice ordförande, omval
Thorbjörn Hammerth, VD Bostads AB Vätterhem, omval
Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB, omval
Lotta Nibell, VD Got Event AB, omval
Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB, nyval
Anneli Wikner, VD MittSverige & Avfallsgruppen, nyval
Maria Säfström,VD Industrihus Uppsala, nyval
Marika Qvist, VD Folktandvården Skåne AB, nyval
Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund, nyval
Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland, nyval

Valberedningen för Sobona AB:

Benny Ulmestig, VD Höganäs Energi AB, ordförande
Liisa Eriksson Hundertmark, VD Fyrishov AB
Anders Jonsson, VD Sundsvalls Energi AB
Eva Ljung, VD Folktandvården i Stockholm
Juan Copovi-Mena, VD Telgebostäder AB

Styrelsen består i sin helhet av ordinarie ledamöter
Valberedningen har, efter samråd med styrelsens presidium, valt att styrelsen i sin helhet ska bestå av ordinarie ledamöter och att frångå val av suppleanter. Man slipper då bland annat att kalla in suppleant för att tjänstgöra vid ledamots frånvaro. Detta förfaringssätt, att enbart utse ledamöter i styrelsen, bedöms vara helt förenligt med § 6 i bolagsordningen för Sobona AB.

Revisorer
Därutöver beslutades om Ulrica Ericsson, Oskarshamn Energi AB, som förtroendevald revisor med Adam Axzell, Söderhamn NÄRA AB, som suppleant samt att de biträds av auktoriserade revisorn Jenny Göthberg, Ernst & Young AB.

Förutsättningar för valberedningens arbete
Valberedningen har att arbeta utifrån en fastställd instruktion för valberedningen i Sobona AB.

Publicerad: 21 maj, 2019 | Senast uppdaterad: 10 juni, 2019

Relaterade nyheter