• nyhet
  • Krisberedskap
12 mars 2019

Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.

− Vi kommer under våren att inleda förhandlingar om hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas. Vår ambition är att det ska finnas ett nytt avtal på plats till sommaren 2019, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Bränderna under sommaren 2018 aktualiserade ett antal frågor om ersättningar för tillrest personal och arbetsmiljöansvar för in- och utlånad personal. Befintliga kollektivavtal fungerar bra i vardagliga situationer, men i akuta krislägen finns det situationer då befintliga kollektivavtal inte är tillräckliga.

− Vi ser att det behövs ett kollektivavtal som tydligt reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Det kan exempelvis finnas behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid. Det är också viktigt att anställningsvillkoren är enhetliga och förutsägbara, säger John Nilsson.

Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Det kan komma att beröra bland andra vård- och omsorgspersonal samt räddningstjänstpersonal.

Under hösten 2018 tog Sobona och SKL initiativ till att diskutera frågan om ett avtal för krissituationer med kommuner, regioner, räddningstjänster. I januari 2019 träffades Sobona, SKL och de fackliga organisationerna för en första diskussion.

Fakta

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen om ett avtal för krissituationer:

  • Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
  • OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
  • OFRs förbundsområde Läkare
  • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
  • AkademikerAlliansen
  • Brandmännens Riksförbund

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, john.nilsson@sobona.se, tel: 08-452 74 72

Publicerad: 12 mars, 2019 | Senast uppdaterad: 04 maj, 2019

Relaterade nyheter