null
  • nyhet
27 februari 2019

Lagen om obligatorisk e-fakturering

I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att ta emot elektroniska fakturor. Leverantörer till dessa ska skicka e-fakturor. Lagen omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019 och för upphandlingar som påbörjas efter lagens ikraftträdande 1 april 2019.

Lagen om e-fakturering omfattar fakturor som leverantörer utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter. Det innebär att lagen omfattar samtliga köp som baseras på upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUFS, LUK), dvs samtliga upphandlingar, oavsett belopp, och även direktupphandlingar (dvs alla inköp). Även köp över disk omfattas om det genererar faktura. Kontant betalning/kortbetalning i butik som genererar kvitto omfattas dock inte.

Undantag för e-fakturering
Det finns undantag från e-fakturering: när ett användande av en e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

Observera att PDF-fakturor inte anses vara en elektronisk faktura. En e-faktura ska ha utfärdats, översänts och mottagits elektroniskt.

Alla ska kunna ta emot e-fakturor som uppfyller den Europeiska standarden. PEPPOL BIS Billing-fakturan baseras på denna standard och rekommenderas i Sverige. Dock kan redan etablerade fakturaflöden mellan leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter finnas som inte överensstämmer med den Europeiska standarden och därför finns det en möjlighet för parterna att avtala om annan standard för e-fakturering. Idag är t.ex. Svefakturan brett använd. För nya upphandlingar rekommenderas dock PEPPOL BIS Billing-fakturan.

Mer information

  • Film om lagkrav, standard mm riktad till offentliga köpare:

Informationsfilm för offentliga köpare (kommuner mfl) Länk till annan webbplats.

  • Film om lagkrav, standard mm riktad till leverantörer:

Det finns en mall som kan användas för utskick till leverantörer av varor och tjänster om lagkravet, på svenska och engelska, samt annat stödmaterial, läs här: Fördjupad information från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Publicerad: 27 februari, 2019 | Senast uppdaterad: 04 maj, 2019

Relaterade nyheter