• nyhet
  • Räddningstjänst
  • Kollektivavtal
23 januari 2019

​Sobona och SKL tar initiativ till kollektivavtal för krissituationer

Sobona och SKL har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Vi har inte svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna, säger John Nilsson, förhandlingschef.

Efter bränderna under sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor, bland annat om anställningsvillkor och ersättningar för tillrest personal och arbetsmiljöansvar för in- och utlånad personal. Befintliga kollektivavtal fungerar bra i vardagliga situationer, men det blev tydligt att det kan uppstå situationer då befintliga kollektivavtal inte är tillräckliga.

Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Det kan komma att beröra bland andra vård- och omsorgspersonal samt räddningstjänstpersonal.

− Direkt efter sommaren 2018 konstaterade vi att det finns skäl till att se över hur villkoren för anställda som tjänstgör i samband med krissituationer fungerar och hur de passar för just sådana händelser. Det kan exempelvis finnas ett behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid. Det är också viktigt att anställningsvillkoren är enhetliga och förutsägbara säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Under hösten har Sobona och SKL diskuterat frågorna med kommuner, regioner, räddningstjänster och i januari 2019 träffat de fackliga organisationerna för en första diskussion.

− Vi har inte alla svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna. Vår ambition är att vi ska ha ett avtal på plats före sommaren 2019, säger John Nilsson.

Vid frågor kontakta:
John Nilsson, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 23 januari, 2019 | Senast uppdaterad: 23 januari, 2019

Relaterade nyheter