• nyhet
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
  • Praktik
11 december 2018

Öresundskraft öppnar upp med praktik

Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

Målet att ta emot 30 praktikanter varje år är en del i Öresundkrafts inkluderingsarbete och utarbetade strategi kring alternativa rekryteringsvägar.

– Vi är ett bolag som bejakar olikheter och praktik är en möjlighet för att öppna upp organisationen ytterligare, säger Maria Linné som är HR-koordinator på Öresundskraft.

Tack vare ett gott samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad har energibolaget kunnat ta emot flera nyanlända och långtidsarbetslösa genom introduktionsjobb på sex månader. Initiativet kommer från arbetsmarknadsprojektet Helsingborg vill.

– Vi har haft en bra dialog med vår kontaktperson på arbetsmarknadsförvaltningen och kunnat lämna kriterier för de behov vi identifierat runt om i organisationen, berättar Maria.

Akademiker och nyexaminerade ingenjörer

Liksom många andra företag i branschen har Öresundskraft en stor efterfrågan på ingenjörer. För att synas och komma i kontakt med akademiker, även inom andra yrkesområden, annonserar de därför ut praktikplatser och deltar under karriärdagar på Lunds universitet.

Personalvetaren Christoffer Landin började själv på Öresundskraft som praktikant på HR-avdelningen i våras då han även skrev sin kandidatuppsats. Det ledde till ett semestervikariat över sommaren.

– Jag har verkligen uppskattat den inkluderande arbetsmiljön och känslan att vara en i gänget, vilket inte är en självklarhet som praktikant på andra arbetsplatser, säger Christoffer.

Inkluderande arbetsplats och lyckad introduktion

För att skapa en inkluderande arbetsplats där det är lätt att komma in i gemenskapen samarbetar Öresundskraft med nätverket Mine Länk till annan webbplats. och har regelbundna övningar under avdelningsmöten. Maria och Christoffer har även tillsammans med utvalda handledare gått Sobonas handledarutbildning.

– Det är värdefullt för handledarna att gå denna utbildning så att de kan prata med praktikanten om förväntningar, ha uppföljningar och i de fall det förekommer språkhinder även våga prata om det för att kunna vara ett stöd i språkutvecklingen, avslutar Christoffer.

Foto: Öresundskraft

Publicerad: 11 december, 2018 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter