• nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
02 november 2018

Nodra: Det finns människor med kompetens som vi inte har råd att bortse ifrån

I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna på arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion.

I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna på arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion i just dessa områden - innan anställningen tar vid. Idag har de tagit emot åtta servicetraineer och i den här filmen berättar Nodra mer om det lyckade projektet. 

Intervju med handledaren Nelson

Hej Nelson, berätta mer om din roll som handledare!

– Min roll är att under tre veckor ge en förberedande introduktion i arbetskulturen; lära dem om företaget, hur det fungerar och vilka krav som ställs på traineen. Först efter denna period börjar deras anställning. Eftersom en del av dem är nyanlända ingår det även i min roll att vara ett språkstöd.

Hur går projektet till?

– Det hela börjar med att jag utformar kravprofiler efter våra behov och har kontakten med arbetsmarknadsförvaltningen som presenterar lämpliga kandidater för mig. Eftersom många av kandidaterna aldrig ens har varit på en anställningsintervju innan så får de först träffa mig för ett möte där vi går igenom de enkla men viktiga saker man behöver tänka på inför och under en anställningsintervju. Därefter får utvalda kandidater gå på en officiell anställningsintervju på den aktuella enheten. De som går vidare i processen får sedan under tre veckor en mer djupgående introduktion av företaget och hur det fungerar på arbetsplatsen av mig. När praktikanterna därefter påbörjar deras ettåriga anställning fortsätter vi ha regelbundna uppföljningsmöten för att bemöta eventuella funderingar kring företagskulturen och arbetsplatsen. Att praktikanterna får denna introduktion skapar mer trygghet och bättre förutsättningar för alla inblandade. Så här långt har det fungerat jättebra!

Vad är vinsterna med introduktion och handledning?

– Introduktionen är viktig för att hjälpa personer bättre komma in på både arbetsplats och arbetsmarknad. Att det finns en specifik person som är engagerad och kan hjälpa en med ens frågor underlättar introduktionen i arbetet och skapar trygghet. För oss på Nodra har det här upplägget inneburit att vi kunnat prestera mer än vi förväntat oss.

Hur arbetar ni med språkutveckling på arbetsplatsen?

– Jag arbetar mycket med diskussioner och gruppsamtal där de kan öva på språket. Vi har gjort språkstudier på 25 % till ett krav och har inlett ett samarbete med Portalen Norrköping, så varje fredag förmiddag läser våra praktikanter svenska där. På eftermiddagen har vi veckoavstämning där de praktiskt får öva på språket genom att berätta vad de har gjort i veckan. Vi uppmanar även till att våga fråga, och inte googla, om man stöter på ett ord som man inte förstår. Alla är glada att hjälpa till!

Vilka är dina bästa tips till andra handledare?

­– Du måste vara engagerad i det du gör och kunna motivera. Under introduktionen lägger jag mycket tid och fokus på vilka rättigheter och skyldigheter man har på arbetsplatsen. Det gäller att vara tydlig med företagets värderingar och vad som gäller under arbetstid - fritiden är en annan sak. Sen är Sobonas handledarutbildning ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och höra hur andra handledare arbetar. Jag har använt flera delar från handboken i mitt arbete, till exempel veckoavstämningarna, så det vill jag verkligen rekommendera för nya och blivande handledare.

Publicerad: 02 november, 2018 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter